Bol kljucne kosti i ramena

Akupresura može da ublaži menstrualne bolove? Suvo voće kao zdrava zamena za slatkiše. Zašto je dobro redovno jesti suve šljive? Sačuvajte kožu od hladnoće - napravite sami melem za negu. Malo kalorija i mnogo vitamina C. Zašto je bakar potreban našem organizmu? Slabljenje čula mirisa kao rani simptom Alchajmerove bolesti.

Pet pravila za smanjenje rizika od demencije. Fizičke vežbe teraju nesanicu? Bol u ključnoj kosti i ramenu. Poslato: Uto Maj 22, pm. Pozdrav Imam sledeći problem. Već duže vremena imam bol u ključnoj kosti i ramenom pojasu. Što se tiče ključne kosti bol se pojavljuje u vidu pucketanja, krckanja kao kad iskrcam vrat ili slično i tako kada rame pomeram unazad odnosno kada pravim krug.

Imam osećaj kao da neka žila neki živac škripi, kao da je uvrnut oko ključne kosti. To mi se dešava samo na desnoj strani, dok je na levoj sve uredu. Takođe što se tiče ramena imam bolove u desnom ramenu. Takođe imam osećaj da je to neka žila ili živac koji se spušta sve do šake.

Bol se proteše od početka ramena pa do kraja bicepsa, a ume i da predje na podlakticu mada veoma retko i to je praćeno osećajem laganog stiskanja. Da spomenem da su me kola udarila pre 3 godine i da sam tim ramenom otvorio šoferku. Od tad ja mislim da počinju problemi.

Svaka pojedinačna kost ima određeni oblik, veličinu i položaj koji zauzima u zavisnosti od svoje uloge u anatomiji ljudskog organizma. Kosti ljudskog skeleta mogu se kretati od 50 cm dužine, koliko, na primer, ima butna kost, pa sve do 2,6 mm, koliko ima najmanja kost u uhu čoveka. Duge kosti su izdužene i blago savijene, pa lakše apsorbuju pritisak.

To su kosti prstiju, ručne i nožne kosti. Nepravilne kosti su veoma različite i po veličini i po obliku i uglavnom se nalaze na licu i leđima. U kosti gornjeg ekstremiteta spadaju kosti ramenog pojasa i kosti slobodnog pokretnog dela ruke: ključna kost clavicula, lopatica scapula, ramena kost humerus, žbica radius, lakatna kost ulna i kosti šake ossa manus. Sve tri kosti ramenog pojasa, zajedno sa njihovim zglobovima, mišićima, ligamentima i nervnom mrežom zajedno čine neraskidivu celinu kada su u pitanju zdravstveni problemi, bolovi ili povrede ove regije.

Zato se i spominju jedna uz drugu, kako bi se uočila njihova povezanost. Ključna kost, ključnica ili clavicula se razvija iz vezivnog tkiva i njeno okoštavanje počinje u šestoj nedelji embrionalnog života.

Koštano jezgro na unutrašnjoj strani završetka ključne kosti se razvija između šesnaeste i dvadesete godine. Ključna kost je parna kost koja se ocrtava ispod kože u prostoru između prednje strane vrata i grudnog koša. Liči na izduženo latinsko slovo S. Pruža se vodoravno od drške grudne kosti sternum do lateralnog dela lopatice scapula, tačnije njenog širokog grebena —  ramenog vrha acromion.

Na tom mestu se nalazi zglobna površina kojom se ključna kost uzglobljuje. Unutrašnji kraj ključne kosti je masivan i na svom vrhu ima sedlastu trouglastu zglobnu površinu facies articularis. Ovom površinom se uzglobljava sa drškom grudne kosti. Spoljni kraj, koji je pljosnat, na svom vrhu ima ovalnu površinu facies articularis acromialis i ona služi za uzglobljavanje sa ramenim vrhom lopatice. Na njegovoj donjoj strani kod zadnje ivice nalazi se jedna kvržica kupastog oblika tuberculum conoideam, od koje se prema spolja i napred pruža hrapavi vrh ili trapezoidna linija.

Na kvržici i trapezoidnoj liniji se spajaju dva kraka snažnog kljunastoključnog ligamenta lig. Donja strana ima usek na sredini na koji se pripaja potključni mišić m. Ovde se, takođe, nalazi nutritivni otvor ključne kosti foramen nutricium. Za zadnju ivicu hvata se grudnoključnosisasti mišić m. Lopatica je zadnja kost ramenog pojasa. Ona je okružena snažnim mišićima i priljubljena je uz leđne delove od drugog do sedmog ili osmog rebra.

Lopatica je pljosnata kost trouglastog oblika, koja na svom spoljašnjem uglu ima široku zglobnu čašicu cavitus glenoidalis koja služi za uzglobljavanje sa glavom nadlaktne kosti i snažan kljunasti nastavak processus coracoideus.

Bol kljucne kosti i ramena

Tu se pripajaju mišići i ligamenti. Na zadnjoj strani lopatice je veliki koštani greben spina scapulae, koji se nastavlja na spolja u široku izbočinu acromion. Ova izbočina na svojoj prednjoj ivici ima ovalnu površinu facies articularis acromii koja služi za uzglobljavanje sa ključnom kosti. Ključna kost fiksira lopaticu uz zadnji zid grudnog koša ograničavajući njene pokrete u svim pravcima.

Kod urođenog nedostatka ključne kosti, lopatica vrši znatno veći broj pokreta i može da pređe potpuno na prednju stranu grudnog koša, tako da se rame postavi ispod brade. Ravan lopatice i uzdužna osovina ključne kosti međusobno zaklapaju ugao koji kod odraslog čoveka iznosi oko 60º. Kod bebe je ovaj ugao znatno veći zbog oblika grudnog koša. Ovo je treća važna kost ramenog pojasa. To je duga kost koja povezuje lopaticu sa kostima ispod lakta. Na njoj se razliku tri dela: telo kosti i dva kraja.

Telo humerusa corpus humeri ima prednje unutrašnju, prednje spoljašnju i zadnju stranu. Krajevi kosti su donji i gornji. Rameni pojas spajaju dva zgloba: grudno-ključni art.

Sa njima je tu i jedan snažan ligament koji se nalazi između ključne kosti i kljunastog nastavka lopatice, tj. Grudno-ključni zglob povezuje unutrašnji kraj ključne kosti sa gornjom ivicom drške grudne kosti. On ima dve zglobne površine jednu sedlastu, a drugu u obliku useka među kojima se nalazi fibroznohrskavični diskus. Ovaj diskus potpuno predvaja šupljinu zgloba koji je ojačan snažnim ligamentima sa gornje, donje i zadnje strane.

Ključno-akromialni zglob je polupokretan. Njegove površine, koje se nalaze na spoljašnjem kraju ključne kosti i akromionu lopatice, su ravne i ovalne. Zglob je sa gornje strane ojačan akromioklavikularnim ligamentom. Snažni korakoklavikularni ligament fiksira lopaticu uz spoljašnji kraj ključne kosti i svojim zatezanjem ograničava povećanje ili smanjenje ugla između ove dve kosti prilikom pokreta ramena.

Ukoliko je ovaj ligament prekinut, spoljašnji kraj ključne kosti se podiže. Grudno-ključni zglob se ponaša kao kuglasti zglob i omogućava pokrete ključne kosti oko tri glavne osovine. Prilikom pokreta u grudno-ključnom zglobu, lopatica se okreće i klizi u određenom pravcu koji joj omogućava da se pri raznim položajima priljubi uz grudni koš.

Grudno-ključni zglob i zglob ramena se u funkcionalnom pogledu dopunjuju i omogućavaju pokrete ruke većih amplituda. Pri podizanju ruku napred ili u stranu, iznad horizontalne linije, rameni pojas se podiže i rotira u grudno-ključnom zglobu. Najčešće bolesti kostiju, zglobova i vezivnog tkiva mogu se podeliti na tri najšire vrste: osteoporozu, rahitičnost kostiju i reumu sa podvrstama. Pored ovih oboljenja postoje i mnoga patološka stanja, koja mogu biti privremena ili trajna.

Bol kljucne kosti i ramena

Među oboljenjima razlikujemo. Bol u predelu ključne kosti može biti veoma jak i vrlo je čest slučaj da hokejaši, fudbaleri i uopšte vrhunski sportisti, pate od nje. Sportisti su populacija koja najčešće povređuje ključnu kost. Ključna kost je umnogome povezana sa time kako naš gornji deo tela upravlja težinom, tj. Svaka povreda ključne kosti može dovesti do otežanog korišćenja gornjih udova — ruku, ako ne i do potpunog onemogućavanja. Rameni pojas se sastoji od najsloženijeg kompleksa zglobova u ljudskom telu.

Bol kljucne kosti i ramena

Sastavljen je od zglobova koji povezuju gornje ekstremitete sa ostatkom skeletnog sistema. Rame i svi njegovi delovi imaju neverovatan raspon pokreta, ali ih to, u isto vreme, čini vrlo nestabilnim i podložnim povredama.

Loše držanje zaista ima direktan uticaj na bol u ključnoj kosti i ramenom pojasu i jedan je od glavnih razloga oštećenja zglobova. Mi nismo stvoreni i oblikovani da bismo čitav dan sedeli ispred računara ili televizora. Loše držanje pomera naše kosti iz njihovog prirodnog položaja, skraćuje mišiće i omogućava brže propadanje hrskavice. Dugo ostajanje u neprirodnom položaju može izazvati dug.