Bol u laktu lecenje

Funkcija lakta je da omogući ruci da se kreće napred i nazad, kao i da se rotira na spolja i na unutra. Biceps je glavni mišić koji savija zglob lakta. Triceps je glavni mišić kojim se vrši ekstenzija zgloba lakta.

 • Posle toga mi se ponovo vratila ali mnogo brže.
 • Spoljašnja kost lakta se naziva lateralni epikondil i deo je humerusa. Tetive povezane sa ovom regijom, mogu biti povređene, uzrokujući upalu ili tendinitis lateralni epikondilitis ili teniski lakat. Unutrašnji deo lakta je koštana prominijencija koja se zove medijalni epikondil.

  Bol u laktu lecenje

  Dodatne tetive iz mišića koja su povezane na ovom mestu takođe mogu biti povređene, pa se ta povreda naziva medijalni epikondilitis ili golferski lakat. Kesica ispunjena tečnošću burza, koja služi da smanji trenje, prekriva špic lakta. Lakat može biti pogođen inflamacijom tetiva ili burze ili stanjem koje pogađa kosti i zglobove, kao što je fraktura, artritis ili nervna iritacija. Zglobni bol u laktu može biti rezultat povrede ili bolesti koja uključuje bilo koju od ovih struktura.

  Bočni epikondilitis ili teniski lakat. Bočni epikondil je spoljašnji deo kostiju lakta gde se velike tetive od mišića podlaktice spajaju sa laktom. Ove tetive mogu biti povređene, posebno kada se ponavljaju pokreti koji uključuju podlakticu.

  To se događa ljudima koji svakodnevno koriste ručni šrafciger, koji peru prozore ili udaraju bekhend u tenisu. Teniski lakat zapravo dovodi do zapaljenja tetiva i uzrokuje bol sa spoljašnje strane lakta. To mesto je praćeno otokom, osećajem topline i lokalnom osetljivošću. Lakat održava svoj spetar kretanja, jer unutrašnji deo zgloba nije pod uticajem bola, a bol se najviše primećuje na kraju dana.

  Ponavljanje pokreta ili aktivnosti koje uvrću lakat obično pojačavaju bol. Takođe i pokreti bacanja ili podizanja tereta mogu povećavati bol. Rendgenski snimak je obično normalan, ali ako je prisutan hronični tendinitis, rendgenski snimak može otkriti depozite kalcijuma u tetivi ili druge nepredviđene abnormalnosti lakatnog zgloba. Lečenje lateralnog epikondilitisa može uključivati hlađenje ledom, odmaranje lakta i antiinflamatorne medikamente.

  Ovi lekovi obično podrazumevaju aspirin, kao i nesteroidne antizapaljenske lekove poput naproksena, diklofenaka i ibuprofena. Povezivanje lakta može biti od pomoći.

  Steznici za lakat, tačnije za teniski lakat, mogu se naći u bolje snabdevenim apotekama ili u radnjama sa sportskom opremom. Za konstantan bol mogu se davati i kortizonske injekcije. Aktivnosti koje podrazumevaju upotrebu lakta se postepeno uvode, a primena leda nakon aktivnosti može smanjiti ili sprečiti eventualni povraćaj zapaljenja. U teškim slučajevima vrši se hirurška operacija. Medijalni epikondilitis ili golferski lakat je zapaljenje u tački gde tetive podlaktice dodiruju koštanu prominencu unutrašnjosti lakta.

  Na primer, ova tetiva se može istegnuti u golferskom zamahu, ali i u mnogim drugim ponavljajućim pokretima. Golferski lakat karakteriše lokalni bol i osetljivost sa unutrašnje strane lakta najčešće desne ruke. Opseg kretanja lakta je očuvan jer ne utiče na unutrašnji zglob lakta. Aktivnosti koje zahtevaju uvrtanje ili naprezanje tetive podlaktice mogu izazvati bol i pogoršati stanje. Rendgenski snimci ovakvog stanja su obično normalni, ali mogu ukazivati na kalcifikaciju tetiva ako je tendinitis hronično prisutan tokom dužeg vremenskog perioda.

  Uobičajeni tretman podrazumeva kombinacije ledenih obloga, odmaranje lakta i lekove poput aspirina i drugih nesteroidnih antiinflamatornih medikamenata. Kada je u pitanju teška upala, ponekad se daje injekcija kortikosteroida i to lokalno. Korišćenje steznika može da spreči ponavljanje upale. Nakon programa postepene rehabilitacije, povratak uobičajenim aktivnostima se najbolje obavlja uz povremeno hlađenje ledenim kompresijama nakon sportskog treninga.

  Burzitis lakatne kosti ili inflamacija burze vrha lakta se dešava kada se povredimo ili kada pretrpimo manju traumu kao rezultat neke sistemske bolesti poput gihta ili reumatodnog artritisa. Burzitis se može desiti i nakon lokalne infekcije. Burzitis lakatne kosti je tipično povezan sa oticanjem vrha lakta, dok se opseg pokreta unutrašnje strane zgloba održava u normalnom stanju.

  Frakture lakta. Lakatna kost se može polomiti u samom zglobu ili pored njega. Tipično, prelom lakta uzrokuje oštar bol, a rendgenski snimak se koristi za dijagnozu. Frakture generalno zahtevaju imobolizaciju i longete, a mogu zahtevati i hirurški zahvat.

  Istezanje je povreda ligamenta. Jedan ili više ligamenata na levoj ili desnoj ruci, može biti povređeno tokom istezanja. Ovo se može desiti kada je lakat ekstra istegnut ili je jednostavno sabijen. Ozbiljnost povrede zavisiće od stepena povrede pojedinačnih ligamenata i broja uključenih ligamenata.

  Lečenje podrazumeva odmaranje, led, imobilizaciju, kompresiju i lekove protiv bolova i inflamacije. Zapaljenje lakatnog zgloba artritis se može pojaviti kao rezultat mnogih sistemskih oblika artritisa, uključujući reumatodni artritis, osteoartritis, giht, psorijatični artritis, ankilozni spondilitis i reaktivni artritis. Generalno, sva ova zapaljenja su povezana sa znacima upale zgloba lakta, uključujući vrelinu, oticanje, osetljivost, bol u levom ili desnom laktu, u zavisnosti od mesta upale, kao i smanjeni opseg kretnji levog ili desnog lakta.

  Upala kože koja je u vezi sa infekcijom celulitis najčešće se javlja kao rezultat abrazije kože. Kada se pojavi abrazija ili punktura sa ranama, bakterije sa površine kože mogu prodreti u dublje slojeve kože.

  Ovo izaziva zapaljenje kože koje karakteriše crvenilo, vrelina i oticanje. Najčešće, celulitis izazivaju stafilokoke i streptokoke. Pacijenti mogu imati i groznicu slabije jačine. Celulitis generalno zahteva antibiotički tretman bilo oralno ili intravenozno. Celulitis može voditi do zapaljenja burze lakatne kosti, tj. Infekcija lakatnog zgloba sa bakterijama septički artritis n.