Bol u laktu od teretane

To može biti loše kad se tetive oporavljaju, i može dovesti do stvaranja tkiva koja bi smanjila protok krvi u tom predjelu. Bol u laktu može doći sa vanjske ili unutrašnje strane lakta. U nekim slučajevima, bol može odlaziti niz ruku.

Sve od mišićnog napora, naprezanja tetive, artritisa, frakture, bursitisa, tendonitisa do raznih poremećaja lokacije može izazvati bol u laktu. Najčešći oblici boli lakta dolaze od pretjeranog rada, ponavljanja pokreta i izazivaju bol u mišićima i tetivne bolove. Mnogi će primijetiti bol pri okretanju ručnog zgloba, pogotovo pri držanju nečeg teškog poput tegova. Prvo i najvažnije, najbolji način da izliječiti bol jeste da nađete izvor boli, i eliminišete bar privremeno.

Ako nastavite s tim što vam uzrokuje bol, ona će rasti. Slijedi 5 strategija kako da smanjite ili čak odstranite bol u laktu. Šanse postoje da je bol u laktu posljedica mišićnog nebalansa ili ograničenja mekog tkiva negdje drugo u tijelu. Na primjer, ako nemate dovoljnu dužinu tkiva kod mišića leđa, mučiti ćete se pri vanjskom rotiranju ramena. S tim se možete nositi dok ne budete morali nešto podići iznad sebe. Postoje dvije opcije da sebi olakšate ovu situaciju: masaža stručnjaka i svakodnevna praktikovanja miofacijalnih opuštanja SMR za gornji dio leđa, bicepse, prsne mišiće.

Što imate bolje kretnje goreg dijela tijela, vaši laktovi će biti u boljem stanju. Ovo ide zajedno sa prvim savjetom, jer je vezano za mobilnost gornjih ekstremiteta. Ako su vam nategnuti laktovi, ručni zglobovi i ramena rizikujete da oštetite meko tkivo oko ovih zglobova. U konjunkciji s foam rollerom i SMR-om, dobra je ideja istegnuti ove predjele, nakon poboljšanja kvalitete tkiva.

Jedan od najboljih načina istezanja je čvrsto ispružanje ruke, a drugom rukom je savijete u zglobu i pritiskom stvorite veće istezanje. Prelomi lakta ・・ slomljeni lakat brzo oti・e, pokreti postaju ograni・eni, a svaki pokret izaziva prodornu bol. Va転no je ruku dr転ati mirno i oti・i hitno u bolnicu kako bi lakat bio mobilisan. Kontuzija lakta ・・ simptomi su: modrice, osetljivost na dodir, lakat je nate・en, a bol je verovatno uzrokovana padom ili udarcem na lakat.

Dobro je staviti led na to podru・je kako bi se bol ubla転ila. Osteoartritis : Gubitak hrskavice tokom vremena, pa kada hrskavice nema kosti se trljaju jedna od drugu i uzrokuju kako bol tako i uko・enost. Rizik obolevanja je ve・i tokom starenja. Reumatoidni artritis : Autoimuna bolest koja uzrokuje upalu zglobova i stvara prili・no o邸tar bol.

Bol je prisutna ne samo ukoliko ste aktivni, ve・ i u stanju mirovanja. Smanjena snabdevenost krvi u laktu Infekcije lakatnog zgloba : celulitis, stvaranje apscesa ili druga infekcija. Uticaj artritisa na bol u laktovima Na va邸 lakat mogu uticati razli・ite vrste artritisa kao i na bilo koji drugi zglob u va邸em telu.

Krutost mo転e biti uzrokovana: osteoartritisom prelomom lakta zapaljenjem u zglobu npr. Svi oni simptomi karakteristi・ni su i za reumatoidni artritis. Prilago・avanje va邸ih pokreta kako bi izbegli bol u laktovima Prva stvar koju treba uraditi ako imate bol u laktovima je promena ili prilago・avanje bilo kog pokreta koji mogu uzrokovati simptome ili ga pogor邸ati.

Nano邸enje tople obloge na bolno mesto mo転e olak邸ati bol i krutost. Tako・e, mo転e biti koristan i led, na primer kesa smrznutog gra邸ka. Ve転be za zglobove Da bi spre・ili slabljenje zglobova u laktovima i samih mi邸i・a, preporu・ujemo da se ne odmarate vi邸e od nekoliko dana. Zapo・nite ne転no ve転bu ・im bol po・ne da jenjava. Podelite sa nama Va邸a iskustva! Connect with. I allow to create an account. When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings.

We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account. Disagree Agree. Notify of.

Inline Feedbacks. Preporu・eni preparat. Pogledajte povezane ・lanke. Facebook YouTube Instagram. Izdvojene objave Ja・anje imuniteta je maraton, a ne sprint September 17, - am Simptomi neplodnosti kod 転ena i kako je le・iti May 26, - pm Da li je mogu・e spre・iti alergije i kako otkriti sklonost u najranijem uzrastu?

May 19, - pm Na moje veliko iznena・enje vrednost gvo転・a je bila 18,2 April 18, - pm Ne prime・ujem vi邸e te邸ko・e sa gutanjem April 18, - pm Le・enje psorijaze prirodnim putem April 15, - pm.

Bol u laktu od teretane

Tekstovima 転elimo jasno da ka転emo da ・e vam pa転ljivo planirani, prirodni, zdrav na・in 転ivota pru転iti najbolju 邸ansu da budete zdravi, ali svi ovi saveti ne mogu da zamene stru・no medicinsko mi邸ljenje. Simptomi su u početku slabijeg intenziteta, ako se bolest ne tretira i ne liječi — bol postaje sve intenzivnija. Takva bol može onemogućiti obavljanje dnevnih aktivnosti i narušiti kvalitetu života.

Rjeđe nastup simptoma može biti i iznenadan, a u bol izazvana nekom kretnjom ili intenzitetom fizičke aktivnosti. Karakterističan simptom je i smanjenje snage šake, odnosno osobe se žale na pojavu snažne boli prilikom podizanja i vrlo lakog tereta kojeg drže u ruci podizanje šalice čaja, a žale se i na snažnu bol prilikom okretanja ključa u bravi, što vrlo često uopće ne mogu niti učiniti.

Simptomi teniskog lakta po svojoj su prirodi najsličniji simptomima radijalnog tunela, a razlika je jedino u mjestu nastanka boli.

Bol u laktu od teretane

Cilj kliničkog pregleda je utvrditi točno mjesto boli te odbaciti neke druge moguće uzroke boli u laktu. Fizikalnim pregledom, odnosno pritiskom vrška kažiprsta na lateralni epikondil liječnik provocira pojavu boli, a.