Bol u zglobu kuka

Da bi svoju funkciju statike i dinamike održao potrebna je kongruentnost zglobnih površina dobar kontakt, dodirivanje, što podrazumeva dobar anatomski odnos koštanih segmenata krova acetabuluma i pravca vrata butne kosti. Ako nema kongruentnosti zglobnih površina dolazi do promene biomehanike i uslova za razvoj i pojavu osteoartroze.

Inače, uzrok nastanka degenerativnih promena pa i artroze zgloba kuka nije do kraja rasvetljen. Artroza zgloba kuka je ujedno i najviše proučavana artroza i iz mnogo razloga zauzima posebno mesto. Može se javiti kao primarna koja nastaje na nepromenjenom zglobu kuka i sekundarna koja nastaje kao posledica poremećenih biomehaničkih procesa kod recimo urođenog iščašenja zgloba kuka, Pertesove bolesti Legg—Calvé—Perthes disease, nakon preloma butne kosti kod loše sraslih preloma itd. Sva dosadašnja znanja ukazuju na dva glavna načina nastanka artroze a najčešći je pojačano ili nepravilno mehaničko opterećenje zgloba.

Mehaničke sile oštećuju normalnu hrskavicu u toku pojačanog mehaničkog pritiska ili nepravilno raspoređenog pritiska koncentrisanog na deo površine zgloba. Najvažnije je raspoznati koksartrozu u najranijem stadijumu i uvek se truditi i insistirati na raspoznavanju prelaza preartrotičnog u rani stadijum artroze. Koksartroza inače počinje veoma atipičnom simptomatologijom, pa neki autori smatraju da koksartroza i nema početak. Prvi znaci mogu biti umor i popuštanje snage noge kao i veoma diskretni bolovi koji se javljaju pri dužem opterećenju i hodu.

Takvi bolovi se nakon opterećenja vrlo brzo smiruju. Nekada to mogu biti tegobe nakon jutarnjeg ustajanja, pri prvim pokretima, u toku stajanja, hoda i za vreme fizičkog rada. Bolovi su lokalizovani u preponi, ali i u sedalnoj glutealnoj regiji a mogu se širiti duz nadkolenice ili biti lokalizovani u kolenu.

Bol u području zgloba kuka - Večernjakova Blogosfera

Ako su bolovi lokalizovani u kolenu najčešće se manifestuju bolovima u medijalnom, unutrašnjem kondilu femura unatrašnja strana kolena. Lokalizacija bola se može menjati, nekada su bolovi prisutni samo pri hodu po neravnom terenu, hodu uz stepenice ili pri dužem stajanju na jednom mestu. Vremenom tegobe su češće i jače. U ranoj fazi klinički se zapaža samo laka ograničenost pokretljivosti u kuku.

Na RTG snimku se može naći lako suženje zglobne pukotine. U drugom stadijumu koksartroze tipična je bol u početku opterećenja nakon mirovanja, bol pri opterećenju je stalna, javljaju se bolovi pri pokretima u zglobu, nekada čak bol i u mirovanju kao i noćna bol.

U ovom stadijumu može se javiti šepanje i može doći do fleksionog položaja kolena savijanje, fleksija kuka može biti očuvana, ali je rotacija smanjena. Razvija se fleksiona kontraktura, stvarno ili prividno skracenje noge. Bol u preponi, odnosno prednjoj strani kuka najčešće potiče od osteoartritisa odnosno koksartroze, zatim koksitisa, odnosno zapaljenja zgloba kuka, nekada potiče od preponske kile ili uvećanih limfnih žlezda u preponi.

Bol u zglobu kuka

Bol sa spoljanje strane kuka najčešće potiče od trohanteričnog burzitisa, zapaljenja pripoja srednjeg glutealnog mišića, kompresije na bočni butni kožni nerv ili se pak projektuje iz kičme. Bol sa zadnje strane kuka se javlja zbog zapaljenja ishioglutealne burze, zapaljenja sakroilijačnog zgloba ili se projektuje iz kičme. Bol kod koksartroze se javlja u preponi, obično prilikom hoda.

Bol u zglobu kuka

Bol je praćen ograničenom pokretljivošću. Često se javlja i grč mišića unutrašnje strane buta. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda, radiografije i po potrebi ultrazvučnog pregleda.

U početnim fazama koksartroza može vrlo uspešno da se leči primenom hijaluronske kiseline. Više o koksartrozi pročitajte ovde. Koksitis je zapaljenje zgloba kuka.

Bol u zglobu kuka

Najčešće se javlja kod pacijenata koji boluju od tzv. Uvek, kada kod mladih pacijenata, naročito muškaraca, ostoji bol u kuku mora se isključiti sumnja na koksitis. Tada je obavezno uraditi ultrazvučni pregled kako bi se utvrdilo da li postoji izliv u zglobu kuka.

Trohanterični burzitis se češće javlja kod starijih, obično gojaznih pacijenata. Bol se javlja sa spoljašnje strane kuka, često je vrlo intenzivan i nekada otežava hod. Pacijenti se žale da ne mogu da legnu na obolelu stranu. Dijagnoza se postavlja klinički i ultrazvučnim pregledom, a terapija se u najvećem broju slučajeva sprovodi lokalnom primenom kortikosteroida.

Sakroiliitis je zapaljenje sakroilijačnog zgloba i najčešće se javlja u okviru grupe bolesti koje se nazivaju spondiloartropatije. Među njima je najpoznatija Behtereva bolest ili ankilozirajući spondilitis.

Bol se javja tokom noći i u ranim jutarnjim satima. Praćen je obično dugotrajnom jutarnjom ukočenošću.