Bol u zglobu prsta na ruci

Bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake se javljaju usled degeneracije kostiju, mi邸i・a, zglobova, tetiva, krvnih sudova i vezivnog tkiva. Naj・e邸・i uzrok zbok kog nastaju bolovi u zglobovima prstiju ruke jeste rizartroza, odnosno, osteoartritis. Osteoartritis nastaje kao posledica degenerativnih promena u hrskavici, zglobnoj ・auri i zglobnim vezama, a kao primarni uzrok se navodi istro邸enost i prevelika upotreba zgloba, zbog toga osteoartritis uglavnom nastaje kod osoba starijeg 転ivotnog doba.

Osteoartritis zbog koga se javljaju neugodni bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake je rasprostranjena bolest, od koje prete転no oboljevanju starije osobe, a javlja se podjednako i kod 転ena i kod mu邸karaca.

U zemljama sa visoko razvijenim zdravstvenim sistemom, bolovi u zglobovima su na prvom mestu kao razlog odsustva sa posla. Klini・ki, rizartroza daje veliki bol, koja je u po・etku prisutna pri fizi・koj aktivnosti osobe i pri velikom optere・enju 邸ake, a usled prolongiranosti bolesti, bol u prstima i 邸aci po・inje da se javlja i kada osoba miruje.

Paralelno sa razvojem uko・enosti, razvija se i slabost muskulature okolnog podru・ja, kao i slabljenje sistema ligamenata. Povremeno sa bolovima u 邸akama se javlja i otok zgloba, ukoliko do・e do razvoja infekcije zgloba. Tada se govori o razvoju dekompenzacione artroze koja mo転e da ostavi trajni deformitet. Ovaj proces prvo nastaje u velikim zglobovima, kao 邸to su zglob kuka i kolena, a potom i na malim zglobovima 邸aka i prstiju.

Bol u zglobu prsta na ruci

Ovo oboljenje zbog koga se javljaju bolovi u zglobovima prstiju i 邸aka se defini邸e kao profesionalno oboljenje — kod manuelnih radnika koji dosta 転ivotnog doba provedu bave・i se te邸kim fizi・kim poslovima. Ova bolest je autoimunska i predstavlja paljenje zglobova 邸aka i stopala pra・emo otokom predela zgloba, intenzivan bol a u te転im situacijama i propadanje kapsule zgloba.

Reumatoidni artritis nema jasan uzrok nastanka, ali nau・no je dokazano da na razvoj bolesti uti・e genetska predispozicija, da se kod 転ena ・e邸・e javlja nego kod mu邸karaca, da se naj・e邸・e javlja u srednjem 転ivotnom dobu izme・u Ko・enje prstiju na rukama se tako・e javlja. Ova bolest nastaje iznenada, i uglavnom u isto vreme, vi邸e zglobova biva zahva・eno. Simetri・no zahvata zglobove, a sama bolest po・inje da se razvija・ na zglobovima 邸ake i stopala.

Bol i uko・enost se poja・avaju nakon ustajanja iz kreveta i i vi邸esatnog mirovanja. Slabost i umor su izra転eniji rano ujutru. Posledice koje reumatoidni artritis ostavlja mogu bitno da ugroze funkcionalnost osobe.

Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a. Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva.

Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba. I pronaći će je Top News prikaza.

Bol u zglobu prsta na ruci

Life prikaza. Vezani članci. I to je život Ovo je 20 najgorih boli koje ljudi mogu iskusiti.

Bol u zglobu prsta na ruci

Važne za zdravlje 10 namirnica za pušače — očistite svoja pluća. Još iz rubrike. FILM Calm with horses - strah i prezir u irskoj selendri. Kad se spoji mafija, autizam, bivši boksač i irski gradić s malo opcija, rezultat je brutalan i nasilan film u režiji ….

Opći metež koji se valja Srbijom nakon uhićenja Velje Nevolje očekivano se pretvara u medijsku sapunicu, u kojoj su pro…. Teško je povjerovati da ijedna heroinska scena danas izgleda kao u novoj serijalizaciji kultne knjige i filma i teško d…. Glazbenik i pisac, intelektualac i mislilac, roker i šansonijer, romantičar i cinik, autor obožavanih ljubavnih balada,…. Temeljem dijagnoze, odrediti će najpovoljniji način liječenja.

Pod pretpostavkom da se radi o artritisu zgloba, u ranijoj fazi bolesti, primjenjuje se mekamentozno liječenje i primjenjuju procedure fizikalne terapije, a u kasnijim fazama bolesti primjenjuju se različite kirurške metode. Postavi pitanje našim liječnicima Moja pitanja Naši liječnici Uvjeti korištenja. Vi pitate, naši liječnici odgovaraju! Sve kategorije Trudnoća Alergije Autoimune bolesti Dermatologija Dermatološke smetnje Dječje zdravlje Estetska kirurgija Ginekologija Ginekološke smetnje Govorno-jezične smetnje Gripa Hitna medicina Interna medicina Kardiovaskularno zdravlje Kontracepcija Kožne promjene Liječenje tumora Neplodnost Neurološki problemi Nutricionizam Ostalo otorinolaringologija Otorinolaringologija Pedijatrija Problematično vlasište Problemi dišnog sustava Problemi mišićno koštanog sustava Problemi mokraćnog sustava Problemi probavnog sustava Problemi s uhom Problemi s vidom Problemi sa štitnjačom Problemi srca i krvožilnog sustava Psihijatrija Psihološki problemi Pubertet Seksualna terapija Spolno prenosive bolesti Trudnoća Urologija Zarazne bolesti Zdravlje zuba.

Bol u zglobu prsta Objavljeno: Smješteno u Problemi mišićno koštanog sustava. Kategorije pitanja. Ordinacija preporučuje.