Bol zglob kuka

Kortikosteroidna injekcija trohanterične burze na spoljašnjoj strani zgloba kuka. Bol poreklom iz sakroilijačnog zgloba često zrači u donji deo leđa, kuk, glutealnu regiju i nogu. Faktori koji provociraju sakroilijačni bol su produženo stajanje, povećano opterećenje jedne u odnosu na drugu nogu, penjanje uz stepenice, trčanje i produženi korak.

Bol zglob kuka

U lečenju se primenjuju farmakološka terapija lekovi protiv bolova, fizikalna terapija, intraartikularne injekcije injekcije u sakroilijačni zglob i hirurško lečenje. Pregled pacijenta sa sakroilijačnim bolnim sindrom slika preuzeta iz knjige Dijagnostka i lečenje bola, autora Branislava Antića.

Iliotibijalni bolni sindrom je bol koji se primarno javlja na donjem delu natkolenice, iznad spoljašnje strane kolena, ali i na spoljašnjoj strani kuka, a ponekad i duž čitave spoljašnje strane natkolenice. Posledica je hroničnog dugotrajnog opterećenja iliotibijalnog trakta, najčešće usled čestih forsiranih pokreta savijanja i opružanja u zglobu kolena trčanje, hodanje, čučnjevi.

U lečenju iliotibijalnog bolnog sindroma se primenjuje konzervativna terapija, koja uključuje lokalno hlađenje, vežbe istezanja iliotibijalnog trakta i primenu lekova protiv bolova. U upornijim slučajevima indikovana je infiltracija bolne tačke u predelu iznad kolena i eventualno spoljašnje strane kuka.

Nakon infiltracije, preporučuju se hlađenje i duboka masaža bolne tačke dva do tri puta dnevno, u periodu do dva dana, kao i  izbegavanje fizičkih aktivnosti u periodu od nekoliko dana.

Bol zglob kuka

Iliotibijalna traka sa označenim mestima najačeg bola u predelu iznad kolena i spoljašnje strane kuka slika preuzeta iz knjige Dijagnostka i lečenje bola, autora Branislava Antića. Trohanterični bolni sindrom je bol u predelu velikog trohantera butne kosti, koji nastaje kao posledica oštećenja mekotkivnih struktura u okolini velikog trohantera: mišića,tetiva, fascija i burzi.

Usled dugotrajnog hodanja ili trčanja, dolazi do trenja i posledičnog oštećenja okolnih mišića, tetiva i fascija, što uzrokuje trohanterični bolni sindrom. Osnovni simptom je duboki, tupi ili žareći bol u spoljašnjem delovima kuka i glutealne regije, sa zračenjem duž spoljašnje strane natkolenice, a ponekad i potkolenice. Bol se pojačava pri ležanju na oboleloj strani, dužem stajanju, ustajanju iz sedećeg položaja, sedenju sa prekrštenom obolelom nogom, penjanju uz stepenice, kao i za vreme fizičkih aktivnosti trčanje, duže hodanje.

Lečenje trohanteričnog bolnog sindroma podrazumeva primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova, fizikalnu terapiju, smanjenje gojaznosti i lokalno hlađenje. U upornijim slučajevima, indikovana je infiltracija posterolateralnog dela velikog trohantera kombinacijom lokalnih anestetika i kortikosteroida, koja u visokom procentu daje dobar obezboljavajući efekat.

Pregled pacijenta sa sumnjivim trohanteričnim bolnim sindromom slika preuzeta iz knjige Dijagnostka i lečenje bola, autora Branislava Antića. Osnovni simptom piriformnog sindroma  je bol u glutealnoj regiji, kuku, donjem delu leđa i nozi, koji se pojačava pri sedenju, ležanju i stajanju.

Bol je lokalizovan u regiji iznad piriformnog mišića, a posebno na mestima njegovih pripoja na krsnoj kosti i velikom trohanteru spoljašnja strana kuka. Usled spazma piriformnog mišića, dolazi do kompresije išijadičnog nerva koji se nalazi neposredno ispod mišića, te zračenja bola u natkolenicu, a ponekad i potkolenicu, zbog čega se piriformni sindrom lako može pomešati sa bolom koji nastaje usled lumbalne diskus hernije.

Bol zglob kuka

Prilikom hodanja, dolazi do zagrevanja mišića i umerenog smanjenja bola, koji se opet pojačava kada se mišić ohladi. U lečenju piriformnog sindroma se koriste farmakološka terapija, fizikalna terapija i manuelne procedure, pa i hirurško lečenje. Međutim, najbolje rezultate daje  infiltracija ovog mišića kombinacijom lokalnog anestetika i kortikosteroida. Infiltracija piriformnog mišića pod kontrolom neurostimulacije slika preuzeta iz knjige Dijagnostka i lečenje bola, autora Branislava Antića.

Majka ima 71 godinu i jake bolove u kuku. Pre 10 godina ugradila protezu u levom kuku na Ortopediji Bamjica, u roku od 15 dana imala dve operacije jer joj je prva operacija lose uradjena i kuk iskocio.

Jedva izvukla zivu glavu jer je dobila i pseudomembranozni kolitis. Pre 6 meseci nescrecnim slucajem padne, polomi levo rame i levi kuk u protruziji. Neki ljudi počnu šepati zbog upornog bola u kuku. Ukoliko je bol u kuku prouzrokovan naprezanjem, osteoartritis ili tendinitis, olakšanje možete potražiti uz pomoć lekova koji se nalaze u slobodnoj prodaji kao što je Tylenol ili nesteroidni antiinflamatorni lekovi kao što je Motrin ili Aleve. Tretmani za reumatoidni artritis takođe uključuju antiinflamatorne lekove na recept kao što su kortikosteroidi ili antireumatski lekovi za modifikaciju bolesti kao što su methotrexate i sulfasalazine.

Još jedan način za olakšanje bola u kuku je držanjem leda na zahvaćenoj zoni oko 15 minuta nekoliko puta na dan. Probajte da odmarate zahvaćeni zglob što je više moguće dok se ne budete osećali bolje. Ako imate artritis, vežbanjem zgloba kuka sa vežbama niskog kontakta, istezanjem, i vežbama otpora može smanjiti bol i poboljšati mobilnost zgloba.

Na primer, plivanje je dobra vežba niskog kontakta za artritis.

Bol u Kuku | Lecenje | Osteoartritis | Orto-MD

Fizioterapija takođe može povećati domet pokreta. Zdrav i snažan kuk najbitniji je faktor u održavanju ravnoteže tela, omogućavajući pritom hodanje, trčanje, skakanje i sve ostale aktivnosti u kojima noge vrše aktivnu funkciju.

Kuk je zglob između butne kosti lat. Glava butne kosti unutar acetabuluma ima potpunu pokretljivost od stepeni, a oko svoje ose može rotirati pod uglom od 90 stepeni. Unutrašnja konstrukcija kuka je učvršćena snažnim ligamentima.

Pozicioniran između butne kosti i bočne karlične kosti, najbitniji među njima je iliofemoralni ligament, koji predstavlja najsnažniju vezu u ljudskom telu. Ovaj ligament prekriva prednju površinu zgloba i omogućava održavanje uspravnog položaja tela bez dodatnog naprezanja mišića u pojasu kuka.

Problemi sa kukovima najčešće su direktna posledica određenih poremećaja u razvoju kuka, ali gotovo jednako su česte i povrede kukova ili hronična oboljenja kukova. Problemi se mogu manifestovati na najrazličitije načine i zavise od uzroka poremećaja i povrede, ali i dela kuka zahvaćenog povredom ili poremećajem. Primera radi, osteoartritis kuka  ili koksartroza je degenerativno oboljenje kuka koje dovodi do propadanja hrskavice u zglobu kuka.

Kada se hrskavica stanji, butna i karlična kost dolaze u direktan kontakt, što za posledicu ima bol i upalu, a u kasnijim fazama dolazi i do pojave osteofita — stvaranja koštanih izraštaja, što dodatno otežava kretanje i umanjuje funkciju kuka. Veoma je bitno da se, ukoliko postoji bol u kuku ili nagoveštaj degenerativnih poremećaja, odmah obratite lekaru.

Pravovremenim postavljanjem tačne dijagnoze moguće je kukove izlečiti na vreme i izbegnuti trajne posledice. Ukoliko oboljenje kuka ili povreda kuka dovedu do nastanka oštećenja, neophodno je kroz fizikalnu terapiju raditi na vraćanju što većeg stepena pokretljivosti i fukncionalnosti kukova.