Oteceni zglobovi sake

Pogotovo ako traje malo duze. I ne buite sam svoj lekar. Javite kako vam je. Nadam se da je samo stresogeno nakupljanje vode u organizmu, tj. to bih volela da cujem da jeste. Obavezno kod lekara. otvorenihorizont Obećava Banovan. da obavezno kod nekog lekara. o,k otisala sam kod lekara opste prakse i on mi je dao urinu kulturu plus celokupnu krvnu sliku da uradim i napisao na onim papirima HITNO otisala sam, izvadila krv, da ne spominjem da sam jedva hodala,, jos me je neki babac napao da se pravim mnogo naivna i da hocu preko reda da me prozovu-a bilo je sveukupno 4 coveka koji su cekali za pregled krvi..

I,u labaratoriji su mi rekli : REZULTATI U UTORAK,, A ja,jedva da idem, i to na prstima,doslo mi je da onog babaca jednom,onako za svoju dusu sljepim preko onih usta,koja se nisu zatvarala Sta da ja radim do utorka,moram ici na posao,moram se kreteti, Doktorka mi je rekla da uzimam paracetamol i da povremeno drzim noge u ledenoj vodi, Sta ako je upala zglobova,dug je period do utorka, Da li mogu antibiotik neki da pijem, cisto radi preventive,, hvala.

Nista dok rezultati ne budu gotovi. pa moram raditi mora nesto imati da bi u blazila bol. Za bol si dobila paracetamol. a ako je upala koja napreduje? Nema sta da napreduje, jos uvek ne znas sta je u pitanju i uzimanje lekova napamet moze samo zamaskirati klinicku sliku. WithdrawnWater Poznat. Poruka 7. Nista se ne mora sem umreti. Za bolesti je predvidjeno bolovanje, svet ne pociva ni na cijim plecima pa ni na tvojim.

Uzimaj paracetamol, a ako imas bolove koji te sprecavaju da hodas i d aradis otvori bolovanje: sta bi bilo da si imala saobracajku pupupu i da lezis u bolnici polomljena - svakako mi neces reci da bi isla na posao?. Izbor je jednostavan, zdravlje ili nebriga o sopstvenom zdravlju, odlucite sami. Smao nemojte gutati tablete na svoju ruku jer tako posle doktorima pravite ekstra posao da popravljaju sta ste zabrljali.

Ova bolest nastaje iznenada, i uglavnom u isto vreme, vi邸e zglobova biva zahva・eno. Simetri・no zahvata zglobove, a sama bolest po・inje da se razvija・ na zglobovima 邸ake i stopala. Bol i uko・enost se poja・avaju nakon ustajanja iz kreveta i i vi邸esatnog mirovanja. Slabost i umor su izra転eniji rano ujutru. Posledice koje reumatoidni artritis ostavlja mogu bitno da ugroze funkcionalnost osobe. Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a.

Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva.

Oteceni zglobovi sake

Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba. Pored ustaljenih simptoma kao 邸to su uko・enost bolovi u zglobovima, neke osobe imaju i povi邸enu telesnu temperaturu, kao i zapaljenje krvnih sudova koje mo転e dovesti i do o邸te・enja nerava i ko転e iznad o邸te・enih nerava i krvnih sudova.

Ozbiljnije komplikacije reumatoidnog artritisa mogu biti i ko・enje i krivljenje prstiju, zapaljenje plu・ne maramice, zapaljenje sr・ane maramice, ote転ano disanje i poreme・aj rada srca u vidu pretkomorskog i komorskog treperenja, povi邸enja krvnog pritiska i velikog obroja otkucaja srca u minutu.

Radi lak邸eg dijagnostikovanja reumatoidnog artritisa, napravljen je spisak simptoma koje osoba mora imati da bi joj bila uspostavljena ova dijagnoza, ta・nije ukoliko osoba ima minimum 4 simptoma, defitivno se radi o reumatoidnom artritisu. Pomo・ne dijagnosti・ke metode jesu i laboratorijski testovi npr.

Preventivne mere za artritis prstiju u ubla転avanju bolova i simptoma reumatoidnog artritisa jesu odmor nakon iscrpnih fizi・kih aktivnosti, odgovaraju・a ishrana — uvo・enje ribe i biljnih ulja u ishranu a redukovanje crvenog mesa mo転e doprineti pobo邸ljanju klini・ke slike i kona・nog ishoda bolesti. Tako・e, treba voditi ra・una o tome da oboleli zglobovi budu po邸te・eni te邸kih fizi・kih aktivnosti.

Bolni ili otečeni zglobovi - Dijeta i zdravlje

Lekovi koji se koriste u le・enju reumatoidnog artritisa jesu nesteroidni antiupalni lekovi, kortikosteroidi i imunosupresivi. Od nesteroidnih antiupalnih lekova, najva転niji i najpoznatiji lek jeste aspirin. Pored aspirina, u 邸irokoj upotrebi je i ibuprofen. Preporu・ena doza aspirina na po・etku le・enja jeste oko miligrama, 邸to su 2 tablete dnevno. Doza se mo転e pove・ivati i smanjivati u odnosu na intenzitet bola, a ・injenica da aspirin nema ozbiljnijih ne転eljenih dejstva, ・ini ga idealnim za le・enje degenerativne bolesti zglobova.

Ukoliko je neko osetljiv na aspirin, mo転e ubaciti i mizoprostol u cilju za邸tite 転eluda・ne sluznice. Sporodeluju・i lekovi se koriste kod hroni・nih oboljenja zglobova, me・utim, primena ovih lekova mora biti strogo kontrolisana od strane nadle転nog lekara, zato 邸to ima ne転eljena dejstva koja mogu biti opasna — koriste se penicilamin, hidroksihlorokin, sulfasalazin i preparati zlata.

Daju se u mi邸i・, jednom nedeljno, dok ne do・e do pobolj邸anja op邸teg stanja zglobova. Penicilamin se naj・e邸・e koristi i najefikasniji je, mada, ima i najve・i broj ne転eljenih dejstava — mo転e izazvati oboljenja bubrega, mi邸i・ne bolesti, kao i smanjenje broja krvnih ・elija u ko邸tanoj sr転i. Sve re・e se koriste kortikosteroidi, koji imaju primenu kdo te転ih oboljenja zglobova i veoma jakih bolova u zglobovoma 邸ake koje prati deformacija prstiju.

Ukoliko izbacite so iz ishrane i oticanje se nastavi, obavezno posetite doktora, upozorava Atset. Osteoartritis, artroza ili degenerativni artritis je bolest zglobova koja predstavlja jedan od najčešćih medicinskih problema u svetu.

Kao i većina tipova artritisa, ne može da se izleči u potpunosti. Prepoznaje se po oticanju zglobova na prstima i najviše je povezana s godinama i starenjem.

Atset kaže kako je osteoartritis često, ali ne i uvek, praćen osećajem bola i ukočenosti. I drugi oblici artritisa uzrokuju oticanje prstiju. Ovo je najpoznatija i najčešća bolest u području šake, poznata i kao bolest modernog čoveka. Kod nje dolazi do pritiska na medijalni živac u karpalnom kanalu na korenu šake ispod samog dlana, kao kod korišćenja miša i tastature u kojem su ruke zadržavane u dugotrajnom, jednoličnom, tzv.

Manifestuje se kroz bol, osećaj peckanja, trnaca.