Zglob sake anatomija

Među njima su dugi radijalni opružač šake extensor carpi radialis longus — ECRL, kratki radijalni opružač šake extensor carpi radialis brevis — ECRB, ispružač prstiju extensor digitorum — ED, ispružač malog prsta EDM, lakatni opružač šake ECU, dugački odmicač palca APL, kratki opružač palca EPB, dugi opružač palca EPL, opružač kažiprsta EI. Jedna tetiva ih povezuje za šaku unutar samog zgloba.

I konačno postoje tri nerva koja iz podlaktice inervišu zglob i šaku. Među njima su radijalni nerv, koji inerviše nadlanicu i podrušje između palca i srednjeg prsta, medijalni nerv koji se grana u četiri manja nerva koji inervišu palac i sledeća tri prsta; i ulnarni nerv koji inerviše mali prst i spoljašnju polovinu domalog prsta.

Najčešća stanja koja se javljaju u vezi sa zglobom šake su sindrom karpalnog tunela i osteoartritis. Sindrom karpalnog tunela odnosi se na stanje koje karakterišu bol, ukočenost i trnjenje zgloba šake. Osteoartritis je stanje koje dovodi do destrukcije zgloba zbog degeneracije hrskavice i promena u kostima.

U oba slučaja, neophodno je potražiti lekarsku pomoć kako bi se odredilo odgovarajuće lečenje i sprečilo pogoršanje. Zglob povezuje šaku sa podlakticom, omogućavajući istovremeno brojne pokrete šake.

Opružači zgloba omogućavaju podizanje šake i rotaciju zgloba.

Zglob sake anatomija

Anatomija zgloba šake je izuzetno složena, i grupa kostiju i zglobova koji su u njemu omogućavaju da se šake koriste na mnogo različitih načina i u različitim pokretima. Zglob mora biti izuzetno pokretan kako bi omogućio šaci punu slobodu pokreta, ali isto tako mora da joj istovremeno omogući i snagu tokom pokreta hvatanja i podizanja.

Zglob šake. Šta je zglob šake? Sve ekstrinzične opružače inerviše radijalni nerv. Mnogobrojni ligamenti šake pružaju stabilnost zglobovima šake pri pokretima, pri čemu su naročito bitni ligamenti prstiju, koji su pri opruženim prstima labavi, a pri savijanju prstiju i hvatanju se zatežu.

Suprotno, ligamenti koji spajaju doručje i prste su najduži pri savijenim prstima, a najkraći pri opruženim prstima. Jedinstvenost pokreta šake se ogleda u specifičnoj funkciji palca koja se naziva opozicija palca.

To je sposobnost palca da se, osim pokreta savijanja i opružanja, postavi nasuprot ostalim prstima i da omogući funkciju hvata šake. Glavni snabdevači šake krvlju su radijalna i ulnarna arterija, koje se spajaju formirajući dlanski luk. U odnosu na svoju veličinu, šaka zauzima najveći prostor u motornom i senzornom delu kore velikog mozga, u poređenju sa drugim delovima tela.

Zajedno sa mišićima lica tzv. mimičkom muskulaturom učestvuje u podršci govoru i emocijama pri komunikaciji. Šaka je, zbog svakodnevne upotrebe i zahtevnih pokreta, izložena brojnim opterećenjima, pa je njena složena struktura podložna raznim povredama i oboljenjima. Zakažite pregled brzo i jednostavno putem naše kontakt forme. Ukoliko imate prethodne dijagnoze i nalaze, možete ih dostaviti u prilogu.

OrthoExpert Naš pristup Lekarski tim OrthoExpert Savetodavni odbor Drugi o nama.

 • Zavoji na zglobu zgloba i zgloba a, na II prstu ruke b i mrežasti preljevi na prstima ruke c.
 • Ekaterinburg,
 • usmjerena je na uklanjanje mikrotrauma, zaštitu ruku, liječenje rana K.
 • Ako su obje tetive fleksora oštećene na razini koštano-vlaknastih kanala, vraća se samo duboki fleksor.
 • Aktivnosti Vesti i obaveštenja OrthoExpert Blog OrthoExpert Education Kalendar aktivnosti. Povrede i oboljenja ramena Rame i povrede ramena Artritis ramena okoštavanje ramena Iritacija tetive duge glave bicepsa Iščašenje akromioklavikularnog zgloba Nestabilnost ramena Prelomi ramena Raskid tetive rotatorne manžetne Sindrom bolnog ramena impindžment, burzitis Smrznuto rame ukočeno rame.

  Procedure za lečenje ramena Artroskopija ramena Blokada ramena Reparacija rotatorne manžetne ramena Stabilizacija ramena Bankart operacija Subakromijalna dekompresija Veštačko rame proteza ramena PRP procedura PRP tretman.

  Povrede i oboljenja lakta Lakat i povrede lakta Nestabilnost lakta Prelomi lakta Prelom glave radijusa lakta Slobodna tela u laktu Teniski lakat i golferski lakat Ukočenost lakta.

  Procedure za lečenje lakta Artroskopija lakta Blokada lakta Popuštanje zglobne kapsule lakta "Release" lakta Uklanjanje slobodnih tela iz lakta PRP procedura PRP tretman. Povrede i oboljenja šake Šaka i povrede šake Artroza kolena palca rizartroza De Kervenov sindrom De Quervainova bolest Dipitrenova kontraktura Sindrom karpalnog tunela Skijaški palac palac lovočuvara Škljocavi prst Viseći prst. Procedure za lečenje šake Artroskopija šake Blokada šake Dekompresija karpalnog tunela PRP procedura PRP tretman.

  Povrede i oboljenja stopala Stopalo i povrede stopala Ahilova tetiva i povrede Ahilove tetive Bol u peti bolna peta Čukljevi Deformitet malog prsta stopala Haglundova bolest Haglundova peta Mortonov neurom Srednji deo stopala.

  Procedure za lečenje stopala PRP procedura PRP tretman. Povrede i oboljenja kuka Kuk i povrede kuka. Procedure za lečenje kuka Veštački kuk operacija kuka, proteza kuka PRP procedura PRP tretman.

  Izaberite ordinaciju Beograd Niš Trenutno izabrana ordinacija: Beograd Ordinaciju u svakom trenutku možete promeniti klikom na link Promena ordinacije. Šaka Bol u šaci, povreda šake, oboljenje šake, lečenje šake.