Zglobovi anatomija prezentacija

Like this presentation? Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Milos Milenkovic.

Zglob kuka anatomija

Filip Radisavljević. Nikola Bošković. Stefan Đurica. Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Zglobovi 1. Arthrologija dr Sarac 2. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5.

Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože. Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art. Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu Views Total views.

Zglobovi anatomija prezentacija

Actions Shares. No notes for slide. Anatomija uvod 1 1. Anatomija  Anatomija čoveka - nauka koja proučava oblik, građu i sastav čovečjeg tela. Prema načinu i svrsi rada anatomija se deli na: 1. Sistematska anatomija  Opisuje oblik i građu organa po funkcionalnim sistemima.

Zglobovi anatomija prezentacija

Topografska anatomija    Proučava odnose organa i opisuje mesto gde se organ nalazi. Odnosi: 1. Plastična ili površinska anatomija  Proučava spoljašnji oblik, tj. Rendgenska anatomija  Proučava građu tela pomoću rendgenskog aparata. Rendgenska anatomija 10 Magnetna rezonanca MR 11 Kompjuterizovana tomografija CT 12 Ultrazvučna dijagnostika 13 Pozitron emisiona tomografija PET 14 Klinička anatomija  Proučava odnose između anatomskih struktura i funkcije, koji su značajni za praktičnu medicinu.

Frontalna ravan  Vertikalna, paralelna sa čelom  Deli telo u prednji i zadnji deo  Plana frontalia seu plana coronalia 18 Horizontalna ravan  Horizontalna  Deli telo na gornji i donji deo  Plana horizontalia 20 Orijentacione linije   Za određivanja položaja i smera organa Vertikalne orijentacione linije 1. Linea mediana anterior prednja srednja linija Linea medioclavicularis srednja ključna linija Linea mamillaris bradavična linija Linea axillaris anterior, media et posterior prednja, srednja i zadnja pazušna linija Linea scapularis lopatična linija Linea mediana posterior zadnja srednja linija 22 Eponimi  Naziv koji je dobijen po nekome ili nečemu.

Uobičajene skraćenice - za strukture 1.

  • Visualizaciones Visualizaciones totales.
  • Osim toga, zglob kuka omogućava osnovne motoričke sposobnosti čoveka: hodanje, sedenje, spuštanje u ležeći položaj i ustajanje, ali i aktivnosti kao što su sprint, skok u dalj ili skok u vis, a sve to je moguće uz pomoć 20 mišića vezanih za zglob kuka.
  • Kosti glave štite mozak i organe čula vida, sluha i ravnoteže, mirisa i ukusa.
  • Grudna kost ima oblik mača i nalazi se na prednjoj strani grudnog koša.
  • Uobičajene skraćenice - za pravac i položaj ant. Uobičajene skraćenice  s. Public clipboards featuring this slide ×. Select another clipboard ×.

    Zglobovi anatomija prezentacija