Zglobovi anatomija

Temporomandibularni poremećaj zglobova je oboljenje koje se javlja na viličnoj kosti, a nastaje kao posledica intenzivnog žvakanja ili povreda vilice. Dislokacija zgloba nastaje kada se dve ili više kosti odvoji na mestu njihove artikulacije.

Nemojte dopustiti hipotermijske udove. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Anatomska struktura koljena sastoji od više različitih elemenata.

Dislokacija zgloba najčešće nastaje kao posledica pada ili drugh slučnih povreda. Sinovijalni zglobovi, odnosno pokretljivi zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju normalnu pokretljivost kostiju i daju fleksibilnost skeletalnom sistemu.

Sinovijalna tečnost je vrsta telesne tečnosti koja se nalazi unutar ovih zglobova i služi za olakšavanje kretanja. U sinovijalne zglobove spadaju kolena, laktovi, ručni zglobovi, ramena, kukovi i nožni članci.

Polu-pokretni zglobovi, odnosno amfiartrozni zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju samo delimičnu pokretljivost kostiju. U polu-pokretne zglobove spada kičma. Nepokretni zglobovi, odnosno sinartrozni zglobovi, predstavljaju vrstu zglobova koji pružaju stabilnost i podršku određenim delovima dela. U nepokretne zglobove spadaju zglobovi na kostima lobanje i karlice. Ova vrsta zglobova čvrsto je povezana sa kostima, a razdvaja ih samo takan sloj vlaknastog vezivnog tkiva. Sinartozni zglobovi nazivaju se i fiksnim zglobovima zato što onemogućavaju pokretljivost kosti.

Glavna funkcija zglobova je omogućavanje pokretljivosti i fleksibilnosti kostiju. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode.

Zglobovi anatomija

Marko Jesic Follow. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Dorea Kordić. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5.

Zglobovi anatomija

Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože. Types of Joints ellipsoidal 8.

  • Još jedna od mogućih klasifikacija zglobova je i prema tome koliko je kompleksna sama struktura zgloba. Koja terapija dugoročno postiže najbolje rezultate može se utvrditi tek nakon pregleda svih podataka Pregled, rentgen, ultrazvuk, MRI, itd.
  • Milos Milenkovic. Na primjer, ligamentum coracoacromiale zajedno s dijelovima kostiju lat.
  • Ova membrana se sastoji od dva dijela.
  • Šta su nepokretni zglobovi?
  • Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art. Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.

    Zglob kuka, art. Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae. Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis.

    Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglob kolena articulatio genus Koleni zglob, art. Zglobovi stopala, articulationes pedis -najvažniji gornji art. Ostali stopalni zglobovi: art.