Zglobovi u ramenu

Najčešće nastaju u tetivi mišića supraspinatusa, manje u tetivi mišića infraspinatusa i teres minora, a mogu se javiti i u tetivi mišića subscapularisa.

Kalcijeve soli talože se upravo u dijelovima tetiva sa slabijom prokrvljenošću. Pri odlaganju kalcija u tetive ramena bolesnik uglavnom ne osjeća bolove dok se kalcifikat ne poveća toliko da pritišće tetivu i stvara nelagodu u ramenu s povremenom pojavom boli.

Kako je kalcifikat u tetivi ramena strano tijelo koje smeta tijelu, ono ga se pokušava riješiti pokrećući proces razgradnje resorpcije kalcija.

Ostavi komentar. Za ve・inu ljudi bolovi u ramenu ・e se tokom vremena pobolj邸ati odgovaraju・om terapijom. U vezi gore navedenog, molim Vas, da mi sto pre preporucite, sta bi jos mogao uciniti da bi bolovi potpuno nestali?

U okolici kalcija stvaraju se nove krvne žilice i stanice makrofagi, orijaške stanice koje uklanjaju kalcij, pri čemu se unutar tetive razvija upala, a s njom i bol. Ovisno o trajanju simptoma, bolest se manifestira kao akutna koja traje do dva tjedna, subakutna tri do osam tjedana i kronična tri i više mjeseci. Simptomi u subakutnoj i kroničnoj fazi su bol i osjetljivost na pritisak, a bolesnik može napipati bolnu točku u ramenu.

Zglobovi u ramenu

Bol je prisutna s vanjske strane ramena i ponekad se širi u nadlakticu, a mogu se javiti i trnci sa širenjem u podlakticu, sve do šake, pojačava se pri kretnjama, zbog čega kretnje mogu biti ograničene, a noću je izraženija i često je otežano spavanje na boku zahvaćene strane. Kod akutne faze kod otapanja kalcija, bol je izrazita i onemogućava kretnje u ramenu. Bolesnik drži ruku uz tijelo i u položaju unutarnje rotacije.

Nakon što završi proces razgradnje i uklanjanja kalcifikata, simptomi nestaju, a zaostaje samo osjećaj povremenog zatezanja u ramenu, što odgovara procesu cijeljenja u oštećenom tkivu. Kod sumnje u kalcifikat u ramenu potrebno je učiniti rendgenske snimke ramena, temeljem kojih procjenjujemo lokalizaciju, veličinu, ograničenost i gustoću kalcifikata: tijekom formativne kronične faze kalcifikat je jasno vidljiv, ograničen i jednakomjerne gustoće; tijekom resorptivne akutne faze kalcifikat je nejasno ograničen, magličast, nejednake gustoće, dijelom i prozračan.

Zglobovi u ramenu

Ultrazvukom se vide meke struktura kao što su tetive, tetivna hvatišta i zglobna kapsula, ali se vide i kalcifikati u tetivama ramena. Kompjutorizirana tomografija CT pokazuje slične rezultate kao i rendgen, ali zračenje je znatno jače. Magnetska rezonancija MR detaljno prikazuje meke strukture, ali nema posebnog značenja u dijagnostici kalcifikata u tetivama ramena. Kalcificirajući tendinitis liječi se konzervativno i operativno.

Konzervativno liječenje uključuje medikamentoznu i fizikalnu terapiju. Primjenom konzervativnih metoda može se izliječiti većina bolesnika s kalcifikatima u ramenu. Daju se i kortikosteroidne injekcije direktno u bolno rame. Davanje kortikosteroidnih injekcija u postupku liječenja smanjuje mogućnost zacjeljivanja tkiva, s obzirom na to da kortikosteroidi pridonose slabosti tetive te ih treba izbjegavati.

Zglobovi u ramenu

Velik je broj aplikacija kortikosteroidnih injekcija na pogrešno mjesto. Ako se već daju, kortikosteroide je potrebno davati na pravilan način - injekcija se daje subakromijalno, i to s prednje strane ne s lateralne i nikad u tetivu. U akutnoj fazi primjenjuje se masaža ledom kriomasaža bolnog ramena, dok se u kroničnoj fazi apliciraju tople procedure. Elektroterapijske procedure također imaju analgetsko djelovanje kod bolnih stanja ramena. Kod bolesnica s kalcificirajućim tendinitisom primjenjuje se i terapija laserom, kao i terapijski ultrazvuk.

Navedeni fizioterapijski postupci imaju povoljan učinak kada su udruženi s terapijskim vježbama. Najvažnije je kontinuirano provođenje terapijskih vježbi i stalno mjerenje opsega pokreta radi praćenja poboljšanja kliničke slike. Terapijskim vježbama, pendularnim i pasivnim vježbama povećava se opseg pokreta, nastoji se održati amplituda kretnji u ramenom zglobu i spriječiti kontrakture.

Pri odmicanju ruke od tijela, u jednom trenutku može doći do uklještenja tetiva  navedenih mišića između dva koštana dijela i do njezina oštećenja, u početku obično manjeg stupnja. Pri ponavljanim kretnjama u smjeru odmicanja ruke od tijela ili općenito duljem korištenju ruke pri radu iznad glave, dolazi do daljnjih oštećenja, koja postupno mogu izazvati puknuće rupture   tetiva, što se može manifestirati akutnim bolovima u ramenu.

Budući da dolazi do sraza ili sudara između navedenih tetiva i koštanih dijelova, to stanje se u engleskoj literaturi u prijevodu naziva sindrom sraza ili sudara. Drugi, također česti razlozi za pojavu akutnoga bolnog ramena jesu: iritacija sluznih vreća u blizini, stvaranje kalcifikata oko zgloba, najčešće u tetivama rotatorne manžete, i ritacija ili upala duge glave tetive mišića bicepsa te brojni drugi rjeđi razlozi.

Sve navedene promjene manifestiraju se manje-više sličnom kliničkom slikom. Bolesnici početak simptoma mogu po.