Bolovi kostiju u menopauzi

Naime, mnoge žene prilikom urednog ciklusa imaju sve ove tegobe, a ostale ostaju bez ciklusa i ne iskuse nijedan, ili samo neki od pomenutih simptoma. Uopšteno, tegobe tokom jedne do nekoliko godina postepeno se smanjuju i na kraju se simptomi menopauze gube. Ipak, posledice naglog pada estrogenih hormona, koji je glavni krivac za ove propratne promene, ostaju doživotno.

To je slučaj i sa osteoporozom, kada dolazi do gubitka mineralne mase kostiju, što dovodi do lakog lomljenja kostiju. Zbog toga žena treba da dobije preporuke od svog lekara za prevenciju i lečenje osteoporoze kao i smernice u vezi sa tretmanom ostalih simptoma i eventualnom terapijom.

Bolovi kostiju u menopauzi

U pogledu prevencije i lečenja simptoma menopauze, može se sprovesti zamenska terapija. Zamena estrogena ili alternativni tretman drugim pomoćnim lekovitim sredstvima, treba da se sprovodi u dogovoru sa ginekologom, na kome je da odabere najadekvatniji terapijski model za svaku pacijentkinju pojedinačno, uzimajući u obzir godine, zdravstveno stanje i očekivanja pacijentkinje. Hormonska zamenska terapija može se uzimati oralno, u obliku flastera i krema, ili putem injekcija.

Po sastavu može da sadrži čisti estrogen ili kombinaciju estrogena i gestagena. Terapija može da bude ciklična, sa povremenim pauzama, ili kontinuirana, odnosno bez prekida. O tome koji model izabrati treba konsultovati ginekologa. Takođe, u situaciji kada se zbog određenih pratećih oboljenja upotreba estrogenih hormona ne preporučuje ili je kontraindikovana, u obzir dolaze pomoćna lekovita sredstva koja u nekoj meri mogu da postignu efekat estrogena, a da pritom ne naprave potencijalna oštećenja zdravlja žene.

Takva sredstva su soja, crvena detelina, biljka cimicifuga, za koje se smatra da u značajnoj meri ublažavaju menopauzalne simptome.

Bolovi kostiju u menopauzi

Stanja kod kojih je kontraindikovana upotreba estrogenih hormona su karcinom dojke, teška hepatalna stradanja, duboka venska tromboza i druge ređe bolesti. Za sva ova stanja potrebna je konsultacija sa ginekologom, da bi se odredila korist od terapije u odnosu na pridružne bolesti. Kao što smo već napomenuli, postoji rizik od osteoporoze, pa će informacije koje žena treba da dobije od svog lekara doprineti prevenciji, kao i blagovremenom adekvatnom lečenju.

Naime, upotreba pomoćnih lekovitih sredstava i terapija vitaminima i mineralima, vitaminom D, kalcijumom, kao i fizička aktivnost i izloženost suncu, u velikoj meri doprinose sprečavanju ili usporavanju osteoporoze.

Bolovi kostiju u menopauzi

Zahvaljujući pristupačnosti informacija sve više žena srednjih godina posvećuje vreme svom reproduktivnom zdravlju i preduzima mere za ublažavanje perimenopauzalnih tegoba.

Od ključne su važnosti dogovori i konsultacije sa lekarom, jer samo uz pomoć stručnjaka neprijatnosti koje izazivaju simptomi menopauze mogu da se svedu na minimalnu meru. Da li će to biti hormonskom terapijom ili pomoćnim lekovitim sredstvima, odluku će zajednički da donesu lekar i pacijentkinja, da bi se postigao optimalan zdravstveni benefit, a da se pritom ne naruši opšte zdravlje žene.

Menopauza koja se javi pre te godine života, naziva se prevremena menopauza. Takođe, kod nekih žena ona može nastati i nakon hirurškog otklanjanja jajnika. Period od nekoliko godina pre menopauze se naziva perimenopauza, a vreme nakon menopauze se naziva postmenopauza.

U periodu pre menopauze, menopauze i nakon nje, kod žene dolazi do smanjenja nivoa hormona u organizmu, što dovodi do različitih promena. Ovi simptomi mogu negativno uticati i na zdravlje, ali i na kvalitet života žene. Tokom menopauze dolazi do smanjenja veličine materice, zbog atrofije mišića, a grlić materice postaje manji.

Takođe, smanjuje se i veličina jajnika koji sve manje luče estrogene, a povećava se lučenje androgena u jajnicima. Zbog ovih promena dolazi do istanjenja sluznice vagine, smanjenja elastičnosti zidova vagine i njene vlažnosti, zbog čega žene u postmenopauzi tokom polnog opštenja mogu osećati nelagodu, pa čak i bolove. Promene u kostima dovode d.