Bolovi u krstima simptomi

Kako trudnoća napreduje, tako se materica sve više širi jer plod koji se nalazi u unutrašnjosti materice postaje sve veći i sve teži. Srazmerno tome, vrši se sve veće opterećenje mišića u leđnom lumbalnom delu, mišići i ligamenti se istežu i bol u krstima postaje sve izraženiji.

Na svu sreću, ovakav oblik bola u krstima, počinje spontano da isčezava i u potpunosti prolazi posle perioda trudnoće, odnosno nakon porođaja. Naprsnuća mogu biti toliko mala i neizražajna da često mogu ostati i neprimećena. Međutim i takva, minimalna naprsnuća kičme, mogu dovesti do nastanka i do razvoja bola u krstima.

Deformacije koje nastanu u lumbalnom delu kičme mogu dovest i najčešće dovode do pojave bola u krstima. U prisustvu takvih tumora, kao jedna od posledica mogu nastati bolovi u krstima.

Bol u Ledjima: Simptomi, Tipovi, Uzroci i Lečenje | Artfizio Novi Sad

To se dešava najčešće onda kada osoba ima slabe mišiće u lumbalnom delu leđa i kada ne preduzima ništa po pitanju njihovog jačanja. Dijagnostikovanje vrste bola u krstima, predstavlja korak koji predhodi procesu pravilno izabranih, odnosno određenih mera lečenja bola u krstima. Dijagnostikovanje vrste bola u krstima, zapravo se odnosi na jasno i precizno utvrđivanje uzroka koji je doveo do nastanka i do razvoja bola.

Proces dijagnostikovanja, započinje odlaskom kod fizijatra, koji na osnovu pregleda pacijenta nastoji da ustanovi tačan uzrok nastanka bola. Ukoliko fizijatrijski pregled ne dovede do dovoljno jasnog zaključka o uzroku bola, potrebno je obaviti dodatne preglede. Pod dodatnim pregledima, podrazumevaju se rendgensko snimanje lumbalne regije, magnetna rezonanca i snimanje električnih mišićnih impulsa EMNG.

Tek kada se jasno i precizno dijagnostikuje vrsta bola u krstima, odnosno uzrok koji je doveo do nastanka i do razvoja bola, može se pristupiti pravilnom lečenju bola u krstima.

Lečenje bola u krstima, treba započeti odmah nakon jasnog i preciznog dijagnostikovanja uzroka bola. Proces lečenja, najčešće se odnosi na smanjenje fizičkih aktivnosti u okviru kojih se vrši opterećenje mišića i ligamenata lumbalne regije.

Drugim rečima, potrebno je da osoba što češće odmara i to ležeći na što tvrđoj podlozi dušeku sa što tanjim jastukom.

Bolovi u krstima simptomi

Pritom, osoba treba da leži tako što je okrenuta na bok sa nogama savijenim u kolenima. Ležanje na leđima ili na stomaku, može da doprinese intenziviranju bolova.

Nakon odmaranja, osoba postepeno treba da se uključuje u fizičke aktivnosti i nikako ne sme da podiže ništa teško niti da pravi nagle pokrete. Što se tiče lečenja koje se odnosi na upotrebu medikamenata, osoba treba da konzumira medikamente koji ispoljavaju anti-inflamatorno anti-upalno delovanje i medikamente koji ispoljavaju analgetsko delovanje delovanje protiv bolova.

Upotreba masti koje ispoljavaju antireumatsko delovanje, takođe je efikasna u procesu lečenja bola u krstima.

Ukoliko je osoba gojazna, u cilju bržeg i efikasnijeg lečenja bola u krstima, treba da se oslobodi viška kilograma, jer višak kilograma doprinosi stvaranju većeg opterećenja na mišiće i ligamente lumbalne regije.

Kada opisane mere lečenja dovedu do prestanka bola u krstima, kako se bol ne bi navratio, treba pristupiti jačanju mišića i ligamenata lumbalne regije.

Jačanje mišića i ligamenata, vrši se uz pomoć fizikalne terapije, uz pomoć terapije magnetima, uz pomoć terapije laserima ili uz pomoć ultrazvučne terapije. Lagane i umereno zahtevne fizičke vežbe u okviru kojih se angažuju i jačaju mišići i ligamenti lumbalne regije, takođe mogu biti od koristi. Takve vežbe, potrebno je da se izvode u periodu od tri do četiri meseca od prestanka bola u krstima.

U okviru ta tri ili četiri meseca, vežbe nije potrebno izvoditi svaki, već svaki drugi dan tri do četiri puta nedeljno. Ono što je bitno naglasiti, jeste da tip vežbi treba odabrati u okviru konsultacije sa fizijatrom i da je njihovom izvođenju najbolje pristupiti uz nadzor fizioterapeuta.

Na taj način, bićete sigurni da ste izabrali prave vežbe i da ih izvodite pravilno. Ukoliko u pozadini bola u krstima stoji neki oblik zdravstvenog oboljenja, kao što je recimo diskus hernija, paralelno sa lečenjem bola u leđima, potrebno je lečiti i primarni oblik zdravstvenog problema u prisustvu kojeg se kao posledica razvio bol u krstima.

Ono što pomaže u lečenju diskus hernije jeste upotreba nekog od vitaminskih dotataka ishrani čiji je sastav baziran na koncentraciji vitamina B grupe, a posebno na koncentraciji vitamina B6.

Naime, vitamin B6, kao i ostali vitamini B grupe, utiču na obnavljanje diskusa i deluju na umirivanje nerava na koje se vrši pritisak usled oštećenja diskusa. Samim tim, svi simptomi diskus hernije, pa tako i simptom koji se odnosi na prisustvo bola u krstima postaju izraženi kroz manji intenzitet.

Ono što takođe doprinosi ubrzanju i efikasnosti lečenja bola u krstima jeste plivanje. U toku plivanja, angažuju se, zatežu i jačaju svi mišići na telu, pa samim tim i mišići lumbalne regije leđa. Plivanje je preporučljivo čak i ukoliko je uzrok prisustva bola u krstima predhodno pomenuti oblik zdravstvenog problema, diskus hernija.

Bolovi u krstima simptomi

Ukoliko je uzrok bola u krstima trudnoća, nije dozvoljeno konzumiranje bilo kakvih oblika medikamenata, niti praktikovanje terapija kakve su fizikalna terapija, terapija laserima ili bilo koji oblik terapije koji smo u okviru ovog teksta opisali.

Naime, lečenje bola u krstima koji je nastalo usled prisustva, odnosno trajanja trudnoće, treba da se zasniva na učestalom odmaranju organizma i na smanjenju fizičke aktivnosti. U periodu neposredno nakon porođaja, odnosno u periodu dojenja, kada simptomi bola u krstima najčešće počinju spontano da isčezavaju, ali su još uvek u manjoj ili u većoj meri prisutni, u cilju njihovog potpunog eliminisanja takođe se ne sme koristiti terapija medikamentima, a u vezi terapije kao što je fizikalna terapija ili neki drugi oblik terapije koji smo u okviru ovog teksta opisali, potrebno je konsultovati se sa lekarom.

Ono što možete preduzeti u cilju lečenja bola u leđima u periodu neposredno nakon trudnoće, odnosno u periodu dojenja, jeste izvođenje laganih i umereno zahtevnih fizičkih vežbi. Gubitak kilograma, takođe može doprineti ubrzanju isčezavanja simptoma bola u krstima u periodu nakon trudnoće. Pritom, izbor vežbi koje će imati za cilj da vas u potpunosti oslobode simptoma bolova u krstima, najbolje je napraviti uz konsultaciju sa fizijatrom, a izvođenju vežbi najbolje je pristupati uz nadzor fizioterapeuta.

Šta je hemoglobin? Nedostatak gvožđa u organizmu simptomi, uzroci i lečenje. Često se dešava da osoba koja ima problem sa prisustvom bola u krstima jednostavno ne može da ustane ujutru iz kreveta ili da u toku noći ne može da se okrene u krevetu. Najveći problem nastaje onda kada osoba treba da se sagne kako bi se obula, kako bi zavezala pertle ili kako bi obula čarape.

Ukoliko se lumbago, odnosno bol u krstima ignoriše, ukoliko se ne leči i ukoliko se na njegovo prisustvo deluje suprotno od načina na koji bi trebalo da se deluje ukoliko osoba pristupa podizanju tereta ili ukoliko se izlaže bilo kakvom obliku naprezanja u okviru kojeg se angažuju mišići leđa i ligamenti u lumbalnoj regiji, bol u krstima može se iskomplikovati i može prerasti u stanje koje se stručno naziva išijas.

Po nastanku, odnosno po razvoju stanja kakvo je išijas, bol u krstima počinje da se širi i zahvata regiju noge. U tom slučaju, razvija se ukočenost noge i pacijent uz sve gore opisane simptome bola u krstima, počinje da oseća intenzivne bolove pri svakom načinjenom koraku konkretno pri oslanjanju na petu ili na vrhove prstiju, pri pokušaju da potrči, pri penjanju uz stepenice i pri silaženju niz stepenice.

Uzroci nastanka i razvoja bola u krstima, uglavnom su definisani kao prisustvo stanja u okviru kojih je nastupilo istezanje mišića i ligamenata u lumbalnoj regiji leđa.

Bolovi u krstima simptomi

Takođe i stanja u okviru kojih je došlo do propadanja diskusa koji su smešteni između pršljenova kičme, kao i stanja koja se defi.