Bolovi u kukovima lecenje

Nepravilno držanje ili neka druga urođena degeneracija koja ga izaziva vrši pritisak na kičmeni stub, izaziva njegovo krivljenje i kasnije uzrokuje bolove. Druge bolesti kičme poput spondolisteze, lumbalne spinalne stenoze i diskus hernije takođe uzrokuju jak bol u leđima. Preterano i nepravilno naprezanje leđa garantovano vodi krstobolji. Načini naprezanja su nepregledni, a na prvom mestu je dugo sedenje u nepravilnom položaju, ali i težak fizički rad, kao što je podizanje jako teških predmeta.

Bolovi mogu da se jave iznenadno ili postepeno postajati jači, što je karakteristično za degenerativne promene pršljenova i diskusa koje nastaju tokom dužeg izlaganja kičme i mišića leđa određenom naporu.

Gojaznost takođe izaziva bolove u kičmi. Manjak kretanja i dodatni pritisak koji višak kilograma vrši na našu noseću konstrukciju, u kombinaciji sa dugotrajnim sedenjem i nepravilnim držanjem, gotovo sigurno u nekom trenutku može izazvati akutni ili hronični bol u kičmi. Fibromijalgija je oboljenje čiji je glavni simptom osećaj hroničnog difuznog bola duboko u mišićnom i skeletnom sistemu i takođe pogađa kičmu. Ovo stanje je teško utvrditi, jer može da podseća na mnoga druga oboljenja, a karakteristično je po bolovima u zglobovima i mekim tkivima.

Bolesti poput artritisa, virusne infekcije i abnormalnosti kičmenog stuba, kao i druga koštana oboljenja takođe mogu da izazovu bolove donjeg dela leđa.

Išijas je posebno stanje koje karakteriše probadajući bol u donjem delu kičme, a izaziva ga pritisak diskusa na nerv išijadikus. Bol je često praćen bolovima u natkolenici duž jedne noge do ispod kolena. Traume kičmenog stuba, poput naglih pokreta, kao što je iznenadno kočenje automobila ili naglo saginjanje i slično, takođe mogu da izazovu bol u donjem delu leđa.

Bolovi gornjeg dela kičmenog stuba Bolovi gornjeg dela kičme se najčešće osećaju u celoj gornjoj polovini leđa, ramenima i vratnim pršljenovima. Traume poput povreda na treningu ili saobraćajnom udesu izazivaju oštećenja ligamenata i tetiva vratnog dela kičme i mogu da izazovu jake bolove, u zavisnosti od stepena povrede. Nepravilno držanje tela je i ovde jedan od glavnih uzročnika, posebno sedenje i savijanje vrata, odnosno grbljenje leđa i vratnih pršljenova.

Tome jako doprinosi i gojaznost, usled koje se vrat prinudno savija na dole, što je dodatno potpomognuto, recimo, radom za računarom i nesvesnom savijanju prema ekranu, sa držanjem vrata u takvom položaju. Stres i emotivni napor uzrokuju napetost i stezanje mišića vratnog i ramenog dela leđa, što je prvenstveno mišićni napor, ali može da bude udružen i sa bolom u kičmenom delu gornjeg predela leđa i vratu.

Lečenje bolova u kičmi Lečenje bolova u kičmi je jedna od dugo zastupljenih tema među stručnjacima i pacijentima. Pravilno držanje kičme i jačanje mišiće koji drže kičmeni stub su od velikog značaja i za uklanjanje i za prevenciju bolova u kičmi, kako gornjeg tako i lumbalnog dela.

Izbegavanje dugotrajnog sedenja, ali i teškog fizičkog rada pomaže oporavak i sprečava javljanje bola. Relaksacija, tople obloge i sve metode koje pomažu opuštanje posebno su delotvorne kada se radi o bolovima u vratu i gornjem delu kičme, jer smanjuju pritisak koji se vrši na zglobove i vratne pršljenove.

 • Prelom kuka obično zahtijeva hirurški zahvat.
 • Primena toplote : Primena toplote se vrlo ・esto koristi u le・enju upale, posebno kada su u pitanju hroni・na stanja, tako da se tkivo opu邸ta, a s druge strane stimuli邸e cirkulaciju krvi.
 • Prednji pristup za zamenu kuka Zamena kuka je vrlo česta i jedna je od najuspešnijih operacija uošte. Ovaj zglob, najveći u telu, koji se sastoji od glave i čašice spaja se na način koji omogućava tečne pokrete.
 • Početna O nama Pacijenti pitaju Galerija Blog Fizikalna terapija Diskus hernija Dekompresijska terapija kičme Mezoterapija bola Skolioza Schroth terapija Ortopedska rehabilitacija Terapijske procedure Compex Elektroterapija Terapija laserom Tecar terapija Terapija ultrazvukom Magneto-terapija Krioterapija Masaža Kinezio-tape Kineziterapija Shockwave terapija Akupunktura Konsultativni pregled Reumatološki pregled Neurološki pregled Neurohirurški pregled Kvantna medicina Bicom terapija Test intolerancije na hranu Indikacije i kontraindikacije Candida Albicans Alergije Mršavljenje Helikobacter pylori Odvikavanje od pušenja Nutricionizam i estetika Nutricionistički pregled Estetska medicina Mršavljenje Anticelulit terapija Lipoliza i estetska mezoterapija Dijagnostika Darkfield analiza žive kapi krvi Ultrazvučna dijagnostika Web shop Kontakt Menu.
 • Lekovi protiv bolova pomažu kod bolova u krstima i gornjem delu leđa, uz tople ili hladne komprese, laganu fizičku aktivnost, poput šetnji ili plivanja. Prevencija bolova je od velike važnosti.

  Bolovi u kukovima lecenje

  Ukoliko bolovi nisu simptom određenog oboljenja, najvažnijeje obratiti pažnju na držanje tela i osvestiti mišiće koji drže kičmeni stub. Održavanje i korekcija telesne težine takođe su od vitalnog značaja i za oporavak i za prevenciju. Previous Post Bolovi u mišićima — uzroci i lečenje. Zapaljenje tetiva obi・no ne daje crvenilo niti povi邸enu temperaturu.

  Giht i pseudogiht — metaboli・ko oboljenje koje nastaje kao posledica pove・anja mokra・ne kiseline u krvi i talo転enja kristala mononatrijum-urata u zglobovima i drugim delovima organizma. Giht je, tako・e, relativno ・est uzro・nik bolova u zglobovima. Trka・ko koleno — karakteristika trka・kog kolena jeste bol pozadi i oko ・a邸ice zgloba kolena medicinski: patele a razlog tome je razmek邸avanje hrskavice kolena razli・itog stepena.

  Krvarenje u zglobu — obi・no se javlja nakon traumatske povrede kolena — u medicini se ovo stanje naziva hemartroza. Pored bola u zglobu kolena, javlja se i ote・enost zgloba i povi邸ena temperatura u predelu zgloba.

  Bolovi u zglobovima ruke ・esto onemogu・avaju pokrete u zglobovima, tako da su mnoge dnevne aktivnosti ote転ane. Razlozi javljanja bola u zglobovima ruke su. Tendonitis se le・i merama fizikalne terapije, a retko kad se preporu・uje operacija. Simptomi se javljaju dok pacijent spava, pa ga iz sna budi sna転an bol. Tegobe vremenom napreduju, a pritisak je sve ve・i. Dnevne aktivnosti kao 邸to su se・enje hleba, otvaranje fla邸e, uvla・enje konca u iglu, biranje broja na telefonu, provociraju bol koji se poja・ava.

  U trudno・i, javljaju se promene u organizmu koje prolaze ・im se trudno・a zavr邸i. Jedna od tih promena jeste i pojava bola u zglobovima za vreme trudno・e. Osnovni uzrok pojave bolova u zglobovima jeste pove・ana telesna te転ina trudnice koja vr邸i pritisak na zglobove koji nisu sposobni da na sebi ・・dr転e・・ i trudnicu i fetus.

  Kod osteoartritisa kuka strada zglobna hrskavica.

  Pri kraju trudno・e, kada do・e vreme za sam ・in poro・aja, hormoni kre・u intenzivno da se lu・e i dolazi do opu邸tanja zglobova karlice da bi poro・aj bio 邸to br転i i lak邸i, a to opu邸tanje se 邸iri i na bliske zglobove, npr. Ukoliko trudnica ima ve・ dijagnostikovani ko邸tani poreme・aj, onda bi tokom trudno・e morama da uzima preparate kako bi oja・ala kosti i pripremila ih za teret koji ・e morati da nose.

  Trudnicama se savetuju fizi・ke aktivnosti koje u velikoj meri ne o邸te・uju zglobove, kao 邸to su pilates ili lagana 邸etnja.

  Bolovi u kičmi – uzroci i lečenje

  Uzimaju・i u vidu da je ve・ina bolova u zglobovima samo privremena — pristupa se terapiji ubla転ivanja postoje・ih bolova. Prepisuju se lekovi iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova aspirin, ibuprofen ili naproksen.

  Nova generacija antiinflamatornih lekova, poznatiji kao COX2 inhibitori celkoksib su tako・e dobar izbor u le・enju bolova u zglobovima. Jedini iz te grupe lekova koji se ne koristi jeste celebreks koji daje brojne ne転eljene efekte na srce, krvne sudove i i generalno deluje lo邸e na kardiovaskularni sistem. Ukoliko se jave bolovi bez prisustva ote・enosti zglobova, onda se pacijentu mo転e prepisati acetaminofen Tilenol. Ovaj lek se nikako ne bi trebalo me邸ati sa alkoholom — pove・ana je verovatno・a od o邸te・enja jetre.

  Ukoliko antiiflamatorni lekovi ne poma転u protiv bolova u zglobovima, lekar mo転e prepisati lekove iz grupe opioda. Opiodi se nikako ne smeju uzimati na svoju ruku, ve・ isklju・ivo uz odobrenje nadle転nog lekara. Opiodi mogu prouzrokovati pad koncentracije i probleme sa varenjem. Lekovi koji tako・e poma転u u otklanjanju simptoma kad su u pitanju bolovi u zglobovima・ jesu mi邸i・ni relaksansi mogu se kombinovati sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima da bi pove・ali efekat dejstva kao i lekovi iz grupe antidepresiva i antiepileptika.

  Bolovi u kukovima lecenje

  Kod le・enja artritisa, poma転u supstanca koja se izdvaja iz ・ili paprike — kapsaicin.