Stitna zlezda i bolovi u kostima

Ova bolest nastaje kao posledica autoimunih bolesti imunski sistem napada sopstveno tkivo žlezde, kao komplikacija lečenja njenog ubrzanog rada ili nekih drugih bolesti, hirurškog uklanjanja ili zračenja žlezde, u sklopu urođenih bolesti i sindroma, kao posledica bolesti centralnog nervnog sistema pod čijom je kontrolom, u trudnoći i zbog nedovoljnog unosa joda putem hrane. Dijagnoza se postavlja analizom hormona štitne žlezde u krvi, kao i hormona koji stimulišu njen rad, a potiču iz centralnog nervnog sistema.

Ukoliko se sumnja na autoimunu bolest žlezde, proveravaju se autoantitela stvorena protiv tkiva žlezde.

Reumatske bolesti kod hipotireoze - HASHIMOTO

Terapija se uzima svakog dana u isto vreme, najbolje ujutru odmah nakon buđenja, kako bi se imitirala prirodna proizvodnja hormona u našoj žlezdi. Ukoliko se na vreme otkrije i leči, bolest ne ostavlja posledice po naše zdravlje. Na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha ・・ blagotvorno deluje na simptome koji prate smanjenu funkciju 邸titaste 転lezde.

Bolovi u 邸titnoj 転lezdi mogu biti prvi i najistaknutiji pokazatelj karcinoma 邸titne 転lezde ili 邸titnja・e. Prema Mayo Clinici, objavljeno je da je ve・ina nodusa 邸titne 転lezde koja ima jaku bol ・esto maligna. Stoga se savetuje da budete oprezni kada do転ivite oticanje ili bol u 邸titnoj 転lezdi.

Preporu・ljivo je biti oprezan ・ak i u slu・ajevima hipoaktivnog ili hiperaktivnog stanja 邸titne 転lezde, jer progresivno oticanje uz bolove 邸titne 転lezde mo転e biti prvi znak trajnog stanja. Uvek se savetuje da potra転ite pomo・ lekara ukoliko se javi bol, jer slu・ajevi le・eni s lekovima za 邸titnu 転lezdu zahtevaju ・esto pra・enje kako bi isklju・ili te転e komplikacije. Hormon kojeg proizvodi 邸titna 転lezda tiroksin odre・uje brzinu funkcionisanja tela. Rad 邸titne 転lezde uglavnom zavisi o sadr転aju joda, pa ljudi koji 転ive u mestima・gde voda ima nisku koncentracija joda, lekari savetuju da uzimaju dodatke joda i jedu hranu bogatu jodom.

Stitna zlezda i bolovi u kostima

Bol u 邸titnoj 転lezdi ili 邸titnja・i smatra se bilo kakva nelagoda ili bol koji proizlazi iz 邸titne 転lezde usled procesa bolesti unutar 転lezde ili retko zbog susednih struktura u vratu i gornjem grudnom ko邸u koji uti・u na 邸titnu 転lezdu. Patologija u bilo kojoj od okolnih struktura vrata, poput vratnih mi邸i・a, du邸nika, jednjaka, limfnih ・vorova, pa ・ak i krvnih 転ila, uzrokova・e bol u tom podru・ju. Bolovi 邸titne 転lezde mogu se razlikovati u intenzitetu, od nelagode, u dosadnu bol du転 cele 転lezde koja se pogor邸ava kad se dodiruje.

Prepoznavanje uzroka bola 邸titne 転lezde je te邸ko bez procene drugih istovremenih znakova i simptoma. Tireoiditis, krvarenje cista na 邸titnoj 転lezdi i napredni stadijum raka 邸titne 転lezde su uslovi u kojima je bol u 邸titnoj 転lezdi istaknuta i o・igledna.

Bolovi 邸titne 転lezde mo転da ne・e biti istaknuti ili prisutni u svim ostalim bolestima 邸titnja・e, ali neki bolesnici s tim bezbolnim stanjima 邸titne 転lezde mogu prijaviti te邸ku bol 邸titnja・e. U drugim slu・ajevima bolovi 邸titne 転lezde mogu biti vidljivi samo nakon gutanja i treba ih smatrati kao bolno gutanje. Tako・e je va転no uzeti u obzir druge uzroke bolova u prednjem delu vrata koji nisu povezani s bilo kojom bolesti 邸titne 転lezde.

Akutni bakterijski tireoiditis je akutno zapaljenje 邸titne 転lezde uzrokovano bakterijama, koje po・inje s pove・anom temperaturom tela, glavoboljom i te邸kom bolu u 邸titnoj 転lezdi.

Stitna zlezda i bolovi u kostima

Predstavlja jedan od re・ih oblika upale 邸titne 転lezde. Odlikuje ga veoma brzo napredovanje i izra転eni simptomi poput jakih bolova i visoke temperature. Mo転e se javiti i kod dece i kod odraslih, ali je ・e邸・i kod dece. Laboratorijske analize pokazuju promene krvne slike u vidu povi邸enih vrednosti leukocita, pove・anje sedimentacije eritrocita i pove・anje CRPa C reaktivni protein. CRP je protein koji se nalazi u jetri, a njegova koncentracija u krvi se koristi kao zna・ajan parametar za mnoga stanja.

Le・enje akutnog bakterijskog tireoidisa podrazumeva primenu antibiotika u visokim dozama. Naj・e邸・e se koriste se penicilin i cefalosporini, ali i drugi antibiotici. Tako・e le・enje mo転e podrazumevati i hirur邸ku intervenciju, ako do・e do・formiranja apscesa, jer ga antibiotici ne mogu izle・iti. Subakutni De Quervain tireoiditis se najverovatnije javlja kao posledica virusne infekcije gornjeg respiratornog trakta, iako za to na postoji zvani・na potvrda.

Pacijenti se ose・aju umorni i oslabljeni, imaju pote邸ko・e s gutanjem i ・esto imaju glavobolju, bolove u mi邸i・ima i groznicu. Bol je po pravilu jak, a dolazi i do otoka 転lezde. Terapija je simptomatska uz beta blokatore i nesteroidne antiinflamatorne lekove. Bolest vrlo dobro reaguje na kortikosteroidnu terapiju, ali kada se doza kortikosteroida smanji, mo転e dovesti do pogor邸anja bolesti.

Upaljena 邸titna 転lezda tako・e mo転e biti gotovo bez simptoma. Lekari tada govore o tihom tireoidisu. Upala 邸titne 転lezde ili 邸titnja・e mo転e uzrokovati preteranu funkciju hipertireoza, 邸to dovodi do simptoma kao 邸to su gubitak apetita, gubitak te転ine, nervoza, nemir, konstantna toplina i nedostatak koncentracije.

Naj・e邸・e je autoimune prirode, odnosno organizam stvara・antitela protiv samog sebe: Hashimoto tireoiditis, Gravesova bolest, tireoiditis induciran lekom, itd. Razvoj bolesti uglavnom po・inje polako, bez upadljivih znakova.

Poremećaj rada štitne žlijezde – Knjiga Naputaka i Opasaka

Mogu pro・i meseci ili ・ak godine da bi bolest bila otkrivena i da bi nivoi horm.