Bolesti zgloba ramenjace

Latest Highest Rated. Whether your application is business, how-to, education, medicine, school, church, sales, marketing, online training or just for fun, PowerShow. And, best of all, most of its cool features are free and easy to use.

 • Druga degenerativna oboljenja više zglobova Polyarthrosis alia.
 • Za vrijeme odlaganja kalcija pacijent je uglavnom bez većih tegoba.
 • Oboljenje zgloba uzrokovano taloženjem kristala, neoznačeno Arthropathia crystallogenes, non specificata.
 • Drugo degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede Arthrosis articuli carpometacarpalis policis posttraumatika alia. Pozna Stillova bolest Morbus Still tardus.
 • You can use PowerShow. Or use it to find and download high-quality how-to PowerPoint ppt presentations with illustrated or animated slides that will teach you how to do something new, also for free.

  Or use it to upload your own PowerPoint slides so you can share them with your teachers, class, students, bosses, employees, customers, potential investors or the world. That's all free as well! For a small fee you can get the industry's best online privacy or publicly promote your presentations and slide shows with top rankings.

  But aside from that it's free. We'll even convert your presentations and slide shows into the universal Flash format with all their original multimedia glory, including animation, 2D and 3D transition effects, embedded music or other audio, or even video embedded in slides.

  All for free. Most of the presentations and slideshows on PowerShow. You can choose whether to allow people to download your original PowerPoint presentations and photo slideshows for a fee or free or not at all. Check out PowerShow. There is truly something for everyone! Related More from user. Promoted Presentations.

  Bolesti zgloba ramenjace

  World's Best PowerPoint Templates - CrystalGraphics offers more PowerPoint templates than anyone else in the world, with over 4 million to choose from. They'll give your presentations a professional, memorable appearance - the kind of sophisticated look that today's audiences expect. Boasting an impressive range of designs, they will support your presentations with inspiring background photos or videos that support your themes, set the right mood, enhance your credibility and inspire your audiences.

  Chart and Diagram Slides for PowerPoint - Beautifully designed chart and diagram s for PowerPoint with visually stunning graphics and animation effects. Our new CrystalGraphics Chart and Diagram Slides for PowerPoint is a collection of over impressively designed data-driven chart and editable diagram s guaranteed to impress any audience.

  They are all artistically enhanced with visually stunning color, shadow and lighting effects. Many of them are also animated. Pored toga se mogu u ovom predelu naći prelomi zbog zamora naročito kod mladih sportista videti stres frakture. Klinička slika zavisi od uzrasta, tipa povrede i stepena pomeranja.

  U neonatalnom periodu najčešće se nalaze slika pseudoparalize: ruka je ispružena pored tela bez pokreta. Palpacijom se otkriva bol i provocira spontan pokret ruke. Krepitacije su retke. Moguće je da prelom prati febrilnost što povlači sumnju na infekciju. U diferencijalnoj dijagnozi "bolnog ramena" novorođenčeta treba razmotriti prelom ključne kosti, paralizu ramenog spleta nerava plexus btachialis i osteomijelitis gornjeg okrajka nadlaktice.

  Starije dete zdravom rukom pridržava povrđenu ruku u predelu lakta pričvršćenu uz telo. Žali se na bol u gornjem delu nadlaktice. Česti su otok i tačkasta krvarenja ecchymosis. Ne može da podigne ruku. Svaki pokret je bolan. Kod preloma sa pomeranjem odlomaka nalazi se određen stepen deplasmana, angulcija i skraćenje. Donji odlomak je po pravilu pomeren napred. Klinički nalaz može biti dramatičan.

  Evidentno skraćena nadlaktica je fiksirana u abdukciji i ekstenziji. Distalni odlomak prominira ispred pazuha blizu kljunastog nastavka processus coracoideus. Radiografski nalaz takođe zavisi od uzrasta. U neonatalnom periodu zrno okoštavanja najčešće nije prisutno pa je radiografska slika nepouzdana. U tom slučaju je korisno porediti zdravu sa povređenom stranom da bi se uočile razlike u razmaku između dijafize nadlaktice i lopatice.

  Ranije se koristila artrografija za prikazivanje glavice nadlakatne kosti, a u poslednje vreme se pokazalo da je ehosonografija znatno bolja jer je pouzdana i neinvazivna metoda. Kod dece kod kojih se pojavilo zrno okoštavanja preko 6 meseci radiografija je pouzdano i nezaobilazno sredstvo u dijagnostici preloma gornjeg okrajka nadlakatne kosti dece. Obavezno se radi u dva pravca pod međusobnim uglom od 90 stepeni. Kod malih pomeranja korisno je poređenje sa nepovređenom stranom.

  Kod bolnog ramena zbog preloma često nije lako dobiti AP i profilnu radiografiju jer postoji otpor na pomeranje nadlaktice.

  Pri lečenju imati na umu uzrast pacijenta, stepen pomeranja i stabilnost preloma. Potencijal rasta i remodeliranja gornjeg okrajka nadlaktice je veliki i obrnuto je proporcionalan uzrastu.

  Zglob ramena je zglob sa najvećim stepenom pokretljiovosti. Ove karakteristike dozvoljavaju veliku slobodu u lečenju preloma gornjeg okrajka nadlaktice kod dece.

  Stoga nije retko da okrajci srastu u varusu ili valgusu ili sa skraćenjem i da to retko ima kliničkog značaja. Čak i umerene deformacije gornjeg dela nadlaktice se funkcionalno dobro tolerišu. Skoro svi prelomi u nivou proksimalne hrskavice raste nadlakatne kosti mogu da se leče neoperativno. Povrede sa prvim i drugim stpenom pomeranja mogu da se lečene samo simptomatski, bez repozicije, bez obzira na uzrast pacijenta. Postavlja se obična imobilizacija nadlaktice uz telo sve do gubitka bola.

  U drugoj nedelji može da se dozvoli klaćenje ruke, a većina pacijenta podigne ruku iznad ramena elavacija tokom 4 do 6 nedelja. Indikacija za lečenje većih deplasmana epifize proksikalnog dela humerusa III i IV su različite prema različitima autorima. Vliki broj autora smatra da i ovi prelomi sa deplasmanom kod dece mlađe od 6 godina mogu da se leče simptomatski.

  Stojimo na stanovištu da pomeranja preko II stpena treba reponirati pod sedacijom ili u anesteziji zavisno od uzrasta jer i kod mlađe dece koja imaju veliki potencijal remodeliranja stabilna redukcija smanjuje bol i smanjuje kozmetski deformitet.

  U uzrastu od rođenja pa do godinu dana vrši se repozicija epifiziolize pažljivom manipulacijom koja počinje longitudinalnom trakcijom koju prati fleksija do 90 stepeni i abdukcija do 90 stepeni.

  Fluoroskopska kontrola može biti od velike koristi, naročito kod netipičnih deplasmana. Sledi imobilizacija uz telo vatom i zavojem. Jednom reponirani prelom je dalje stabilan prelom. Za zarastanje je potrebno oko 2 nedelje.

  Kod starije dece indikovan je nešto agresivnjiji .