Mcp zglobovi

There were some differences between groups with regard to sex in metatarsophalangeal joints MTP, PIP of the foot, and other joints, but without any statistical significance. The mentioned parameters did not show a significant statistical difference with regard to sero-status and sex. Majority of patients had deformities. Seropositive group had prevalent knee contractures, e.

U našem istraživanju uspoređena je skupina seronegativnog i seropozitivnog reumatoidnog artritisa RA u odnosu na neke kliničke karakteristike. Ispitivana skupina je obuhvatila seronegativne bolesnike s titrom manjim od određenim pomoću Waaler-Roseova testa, dok su kontrolnu činili seropozitivni bolesnici s titrom ili višim.

Svi ispitanici su pripadali II. Radiografiju velikih zglobova treba raditi samo ukoliko postoje kliničke indikacije prisustvo simptoma inflamacije zgloba, otok, bolnost, ograničena pokretljivost. Premda je RA obolenje simetrične distribucije, rade se snimci obe šake ili stopala kako bi se dobile potpunije informacije o distribuciji oštećenja zglobova [10]. Radiografski parametri su naročito korisni ukoliko se kvantifikuju. Izbor odgovarajućeg metoda bodovanja ovisi o stavu ustanove gdje će se primenjivati i mogućnostima njihovog izvođenja.

Globalna procena za svaki zglob uključuje Larsen skor, Skotovu modifikacija Larsenove metode i Ratingen skor.

Larsen skor primenjuje bodovanje od 0 do 5 na pojedinačne zglobove.

Mcp zglobovi

To je jedina metoda koja se može primeniti za veće i za manje zglobove, uz korišćenje referentnog atlasa sa gradusima za različite zglobove.

Bodovanje predstavlja uglavnom kombinaciju nalaza erozija i suženja zgloba. Gradus 1 se karakteriše otokom mekih tkiva i jukstaartikularnom osteoporozom, dok se abnormalnosti, poput erozija, javljaju od gradusa 2 na dalje.

Mutilacija zgloba se označava kao gradus 5. Postoji nekoliko modifikacija ovog sistema bodovanja oštećenja zglobova, ali su se one uglavnom koristile u svrhu istraživanja. Najvažnija modifikacija, objavljena Interfalangealni IP i metakarpofalangealni MCP zglobovi palca ruke, IP i metatarzofalangealni MTP zglobovi nožnog palca nisu uključeni u ocenjivanje, dok ukupan broj analiziranih zglobova iznosi 32 [11]. Skotova modifikacija Larsenove metode redefiniše ocenjivanje 32 ista zgloba.

Međutim, ručni zglob se boduje pojedinačno i množi brojem 5 da bi se dobio ukupan skor Kod Ratingen skora, bodovanje je potpuno zasnovano na površinskim regijama zgloba, oštećenog erozijama i uključuje 38 zglobova [12]. Šarpova metoda je prvi objavljen opis detaljnog sistema bodovanja za erozije i suženje interartikularnih prostora, odvojeno za zglobove šaka i ručnih zglobova.

Trenutno se koristi modifikacija originalnog metoda iz Metoda je razvijena i validirana za bodovanje zglobova šaka, ali se danas primenjuje i na zglobove stopala. Erozije se boduju od 0 do 5 za svaki zglob; broje se diskretne, površinske erozije koje se graduiraju u odnosu na zahvaćenu površinu. Subluksacija ili luksacija nisu uključene u skor [13]. Modifacija Šarpove metode po Genantu, proširuje skalu sa šest bodova na osam za erozije i skalu sa pet na devet bodova za suženje.

Skor se primjenjuje na 14 zglobova u svakoj šaci i ručnom zglobu za erozije i 13 za suženje [14]. Van der Heijdeova modifikacija pred-stavlja dodavanje šest, kasnije deset zglobova za svako stopalo sistemu bodovanja, sa maksimumom od pet za metatarzalna falangealna mesta [15]. Međutim, dva mesta za erozije i suženje zglobnih prostora su isključena iz sistema bodovanja, ostavljajući 16 regija za erozije i 15 za suženje zglobnih prostora na svakoj ruci. Treća razlika je integrisanje subluksacije i luksacije u sistem bodovanja suženja zglobnog prostora.

Jedan broj se daje ukoliko je mesto erodirano, i za svako suženo mesto.

Mcp zglobovi

Po jednoj ruci, ukupno 16 zglobova se boduje na erozije i 15 na suženje zglobnog prostora, dok se po stopalu boduje 6 zglobova i na erozije i na suženje zglobnog prostora [16]. Modifikacije Larsenove i Šarpove metode se najčešće koriste u kliničkim istraživanjima i nisu praktične za korištenje u kliničkoj praksi, za razliku od SENS metode, koja je jednostavna, lako primenljiva i zahteva samo nekoliko minuta vremena.

Povećanje od jednog boda ekvivalentno de novo erodiranom ili suženom zglobu se može interpretirati progresijom obolenja. EULAR preporuke glase da radiografiju šaka i stopala treba raditi godišnje, čak i kod pacijenata koji su u kliničkoj remisiji.

Bol i ukočenost obično se vraćaju nakon što prestanete koristiti ruke ili dok se odmarate.

Ukoliko je uspostavljena perzistentna remisija i radiografija ne pokazuje progresiju strukturalnog oštećenja, učestalost kontrolnih radiografskih snimaka se može smanjiti.

Magnetna rezonanca Senzitivnost standardne radiografije u ot-krivanju ranih manifestacija obolenja, poput inflamacije mekih tkiva, je niska, tako da ova metoda vizuelizacije nije korisna u proceni aktivnosti ranog artritisa i najranijih stadijuma erozije kosti. Magnetna rezonanca MRI, uz ultrasonografiju, pruža dodatnu mogućnost otkrivanja promena u mekim tkivima, poput sinovitisa, tendosinovitisa i efuzija, kao i veću senzitivnost u otkrivanju koštanih abnormalnosti.

Studije su pokazale da je senzitivnija od kliničkog pregleda i radi.