Zglob koljena pokreti

KOLENO- Povrede ligamenta - Fizijatar Novi Sad | Fizikalna terapija i ortopedija

Pored meniskusa stabilnost kolena obezbeđuje ligamentarni aparat kolena kojeg čine: prednji i zadnji ukršteni ligamenti, medijalni i lateralni kolateralni ligamenti, patelarni ligament i medijalni i lateralni retinakulumi patele.

Ligamenti kolena obezbeđuju njegovu pasivnu stabilnost. Aktivnu stabilizaciju i pokrete obezbeđuju mišići koji prelaze preko zloba kolena: m. quadriceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. gracilis, m. sartorius, a preko ilio tibialne trake utiču i m. gluteus maximus i m. tensor fasciae latae. Za stabilnost kolena najvažnija je snaga m. qvadriceps-a, posebno vastus medialis-a. Svojom kontrakcijom ovaj mišić direktno kontroliše pokrete u zglobu kolena.

Snaga i fleksibilnost mišića rotatora kuka je vrlo bitna, jer oni vrše kontrolu pokreta butne kosti, a preko nje utiču na pravilan položaj kolena. Ne treba zanemariti ni ulogu stopala u pokretimakoji su zastupljeni u zglobu kolena.

Degenerativno oboljenje zglobova - osteoartritis | Bel Medic

KOSTI LAKAT Tacka gde se spajaju kosti zove se zglob. Nadlaktica Humerus B. Sinovijalna m embrana koja okruzuje zglob i stvara sinovijalnu tecnost C. Sinovijalna tecnost smanjuje trenje i apsorbuje pritisak D. Podlaktica Ulna i Radius E. Hrskavica crveno meko vezivno tkivo koje redukuje trenje kod zgloba F. Ligamenti koji spajaju kosti i pruzaju stabilnost zglobu. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlaktice sa podlakticom.

To ie složen zglob koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima žbice radius i lakatne kosti ulna. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opružanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio. Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice. Zglobne površine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljašnjem uglu lopatice je čašična jama cavitas glenoidelis.

Čašičnoj jami je kao pridodat vezivno-hrskavični prsten, čašična usna labrum glenoidale koja proširuje i produbljuje zglobnu površinu.

Zglob koljena pokreti

Zglob ramena je najpokretljiviji zglob čovečijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opružanje extensio, odvođenje abductio, privođenje adductio, unutrašnje obrtanje uvrtanje i spoljašnje obrtanje izvrtanje.

Zglob koljena pokreti

Povezivanjem većine navedenih pokreta moguće je i kružno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob koljena-ekstenziju koljena pokrece snazni misic quadriceps. Fleksiju koljena pokrecu tetive misica. Zglob kolena articulatio genus povezuje natkolenicu sa potkolenicom. U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti femur, gornji okrajak golenjače fibia i čašica patella.

Zglobne površine na butnoj kosti su kondili butne kosti condylus lateralis et medialis i zglobna površina za čašicu facies patellaris. Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae.

Zglobna površina na čašici je njena zadnja strana facies articularis patellae. Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis.

Zglob koljena pokreti

Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglobnu čahuru capsula articularis pojačavaju, prednja, čašična veza lig.