Zglob lakta pokreti

Kada je reč o mehaničkim povredama, one se manifestuju kao prelomi kostiju koje formiraju zglob zatvorenog ili otvorenog tipa. Najčešće nastaju dejstvom neke jače sile na zglob lakta. Povrede ovog tipa mogu da prouzrokuju veliki problem ukoliko se ne leče pravilno jer mogu da izazovu ukočenost i ograničenost pokreta u ovom zglobu, tzv.

Usled mehaničkih povreda, najčešće dolazi do kompenzacije u susednim zglobovima, pa je neophodno početi na vreme sa lečenjem da ne bi došlo do komplikacija.

Povrede koje se javljaju nakon upalnih procesa u tetivama, najčešće su u oblicima tkz. Ovaj tip povreda dolazi od upale tetiva koje se nalaze oko lakta izazivajući oštar bol unutar zgloba koji se javlja prilikom određenih pokreta.

Kada je reč o ovim povredama, one mogu biti akutnog i hroničnog tipa. Veoma je važno da se lečenje započne na vreme fizikalnim procedurama, ali i kineziterapijskim vežbama. Povrede lakta uzrokovane upalnim procesima, najčešće nastaju usled nekih učestalih radnji koje dovode do povećanja aktivnosti mišića i tetiva zgloba što dalje prouzrokuje upalu. Takođe, vrlo česte su pojave bola u zglobu lakta koje se javljaju nakon oštećenja hrskavice ili nedovoljnog podmazivanja kostiju zgloba.

U zavisnosti od stepena i tipa povrede zgloba lakta, one se leče fizikalnom terapijom, kao i kineziterapijskim vežbama kada situacija to dozvoli.

Zglob lakta – anatomija, povrede, rehabilitacija - Sportklub

Veoma je važno da se sa terapijom krene na vreme dok su povrede još u akutnoj fazi radi lakšeg oporavka. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zakažite pregled Zakažite pregled brzo i jednostavno putem naše kontakt forme.

Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share!

Zglob lakta pokreti

Zglob lakta art. Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end.

Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela

WordPress Shortcode. Anatomija dr Šarac Follow. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Jelena Marinkovic. Marija Milunić.

Zglob lakta – anatomija, povrede, rehabilitacija - Sportklub

No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela 1. Pokreti pojedinih segmenta tela 2. Glava — pokreti lica  2. Pokreti glave — vratni deo kičme  3. Pokreti trupa - kičma  4.

Pokreti karlice  5. Pokreti u zglobu kuka  6. Pokreti u zglobu kolena  7. Pokreti u skočnom zglobu  8. Pokreti zglobova stopala i prstiju 3. Pokreti ramenog pojasa  Pokreti u zglobu ramena  Pokreti u zglobu lakta  Pokreti u podlaktu  Poreti u zglobu šake  Pokreti zglobova ručja i prstiju 4.

  • Duboka strana ove veze prekrivena je zglobnom hrskavicom.
  • Medijalni živac nastaje lateralnim i medijalnim snopovima brahijalnog pleksusa korijeni C6, C7 i Thl i inervira dugi palmarni mišić, okrugli pronator, radijalni fleks zgloba, duboki fleksor kažiprsta i srednji prst, površni fleksor prstiju, dugi fleksor palca, četvrtasti pronator i crv. Sljedeći mišići pružaju pokrete u zglobu lakta.
  • Ova veza je razapeta između donje ivice žbičnog useka ulne incisura radialis i unutrašnje strane radiusa collum radii.