Zglobovi prstiju sake

On je obično karakterističan za starije osobe, pogađa hrskavicu koja počinje da propada, što dovodi do trljanja kosti o kost. Kada dođe do povrede kostiju, poput frakture ili dislokacije zgloba, ona se može razviti u artritično stanje.

Iako se povređeni zglobovi mogu pravilno lečiti, oni i dalje nose rizik od nastanka artritisa. I pored obavezne terapije koju lekar prepisuje za artritis, nije loše da se primene određena prirodna sredstva koja mogu pomoći u ublažavanju bola u zglobovima.

Ovo su tri potpuno prirodna preparata koje svako može napraviti i pomoći sebi ukoliko ima artritične bolove. Kombinacija meda i cimeta je odličan prirodni lek za lečenje artritisa koji pomaže da se ukrućeni zgobovi i mišići u rukama opuste.

Cimet ima antioksidativno i protivupalno svojstvo, dok je med  spada u jake antiseptike. Dovoljno je pomešati jednu supenu kašiku meda sa pola kafene kašičice cimeta u prahu. Ovo pojesti svakog jutra pre doručka i već za nekoliko nedelja doći će do primetnog poboljšanja u gipkosti šake.

Epsom ili gorka so magnezijum sulfat sadrži visoku koncentraciju magnezijuma koja pomaže kostima da se bore protiv demineralizacije. Osim toga, magnezijum utiče na senzorne neurone kako bi se smanjio osećaj bola koji dolazi iz zapaljenih zglobova. Na ovaj način, epsom so pomaže u smirivanju upale i krutosti šake.

Kako bi došlo do olakšanja artritičnog bola, potrebno je dve šolje epsom soli sipati u lavor sa toplom vodom i potopiti šake na 20 minuta do pola sata. Ovaj postupak treba ponoviti najmanje 3 puta nedeljno tokom nekoliko sedmica kako bi bolovi popustili. Korišćenje maslinovog ulja pri masaži korisno je da ublaži bol izazvanu artritisom. Maslinovo ulje sadrži posebno jedinjenje koje se zove oleokantal, a ono sprečava proizvodnju proinflamatornih citokina COX-1 i COX Preporučuje se u toku odmora nežno izmasirati bolna područja šake maslinovim uljem i to se može raditi svakodnevno.

Zglobovi prstiju sake

Dijabeticar sam na insulinu 4 puta i imam 54 godine! Srdacan pozdrav od Jelene! Jelena - Izbacite kravlje sve predjite na kozije, secer bjeli i meso. Sve tegobe ce proci. Ja sada dojim bebu koliko je u ovom trenutku moguce reagovati na vreme?

Sve me boli nakon poroda. Društvo 5.

Zglobovi prstiju sake

Procenjuje se da od reumatoidnog artritisa boluje oko Najnovije iz rubrike Društvo 0 0. Politika 0 0. Društvo 0 0. Ekonomija 0 0. Jelena Medo Politika Politika 0 0. Politika 0 3. Ekonomija Ekonomija 0 0. Radi lak邸eg dijagnostikovanja reumatoidnog artritisa, napravljen je spisak simptoma koje osoba mora imati da bi joj bila uspostavljena ova dijagnoza, ta・nije ukoliko osoba ima minimum 4 simptoma, defitivno se radi o reumatoidnom artritisu. Pomo・ne dijagnosti・ke metode jesu i laboratorijski testovi npr.

Preventivne mere za artritis prstiju u ubla転avanju bolova i simptoma reumatoidnog artritisa jesu odmor nakon iscrpnih fizi・kih aktivnosti, odgovaraju・a ishrana — uvo・enje ribe i biljnih ulja u ishranu a redukovanje crvenog mesa mo転e doprineti pobo邸ljanju klini・ke slike i kona・nog ishoda bolesti. Tako・e, treba voditi ra・una o tome da oboleli zglobovi budu po邸te・eni te邸kih fizi・kih aktivnosti.

Zglobovi prstiju sake

Lekovi koji se koriste u le・enju reumatoidnog artritisa jesu nesteroidni antiupalni lekovi, kortikosteroidi i imunosupresivi. Od nesteroidnih antiupalnih lekova, najva転niji i najpoznatiji lek jeste aspirin.

Pored aspirina, u 邸irokoj upotrebi je i ibuprofen. Preporu・ena doza aspirina na po・etku le・enja jeste oko miligrama, 邸to su 2 tablete dnevno. Doza se mo転e pove・ivati i smanjivati u odnosu na intenzitet bola, a ・injenica da aspirin nema ozbiljnijih ne転eljenih dejstva, ・ini ga idealnim za le・enje degenerativne bolesti zglobova.

Ukoliko je neko osetljiv na aspirin, mo転e ubaciti i mizoprostol u cilju za邸tite 転eluda・ne sluznice. Sporodeluju・i lekovi se koriste kod hroni・nih oboljenja zglobova, me・utim, primena ovih lekova mora biti strogo kontrolisana od strane nadle転nog lekara, zato 邸to ima ne転eljena dejstva koja mogu biti opasna — koriste se penicilamin, hidroksihlorokin, sulfasalazin i preparati zlata.

Daju se u mi邸i・, jednom nedeljno, dok ne do・e do pobolj邸anja op邸teg stanja zglobova. Penicilamin se naj・e邸・e koristi i najefikasniji je, mada, ima i najve・i broj ne転eljenih dejstava — mo転e izazvati oboljenja bubrega, mi邸i・ne bolesti, kao i smanjenje broja krvnih ・elija u ko邸tanoj sr転i.

Sve re・e se koriste kortikosteroidi, koji imaju primenu kdo te転ih oboljenja zglobova i veoma jakih bolova u zglobovoma 邸ake koje prati deformacija prstiju. Ipak, 転ene koje imaju osteoporozu, osobe koje imaju povi邸eni nivo 邸e・era u krvi i povi邸eni krvni pritisak bi trebalo da izbegavaju kori邸・enje kortikosteroida.

Ukoliko periodi・no ose・ate bolove u zglobovima, spas mo転ete prona・i i u prirodnih izvorima analgetika! Za・in koji je danas jako popularan i kori邸・en za pripremu egzoti・nih jela jeste kurkuma. Sigurno niste znali da kurkuma ima i odli・no antiupalno i antioksidativno dejstvo! Pome邸ajte kurkumu i malo meda u ・a邸u mleka, i konzumirajte u periodu kada ose・ate da Vas zglobovi bole. Ovo je odli・an prirodan lek za osobe koje imaju bol u prstima 邸ake. Jabukovo sir・e Vam mo転e pomo・i u smanjenju bolova u zglobovima svojim dejstvom na 邸tetne materije u organizmu — poma転e njihovoj razgradnji i otklanjanju iz organizmu prirodnim putem.

Jabukovo sir・e obiluje mo・nim elektrolitima, poput kalcijuma, magnezijuma, fosfora, kalijuma.