Bolesti zglobova sake

Praljina ili De Quervainova bolest je traumatska upala tetiva palca. Bol iznad palca pojavljuje se pri nekim pokretima ručnog zgloba i palca. Dupuytrenova kontraktura nastaje skvrčavanjem vezivne trake i njezinih tračaka na dlanu.

Postupno se razvija kontraktura prstiju — najčešće malog prsta, zatim prstenjaka, palca, srednjaka, a najrjeđe kažiprsta. Bolest je učestalija kod muškaraca. Katkad su zahvaćene obje šake, a češće je zahvaćena dominantna šaka, te se smatra da je uzrok traumatski. Bolest je češća u obiteljima i kod bolesnika koji su alkoholičari, dijabetičari i epileptičari.

Kontraktura prstiju se proširuje i smanjuje funkcionalnu sposobnost šake. Često je nužno operativno liječenje. Sindrom karpalnog kanala nastaje na gornjoj strani šake.

Karpalni kanal je prostor koji se nalazi na gornjoj strani dlana i kroz koji prolaze tetive mišića koji stišću šaku i živac medianus. Taj uski kanal može zbog otekline ili prekomjernog naprezanja uzrokovati pritisak na živac.

Većina tegoba pojavljuje se bez vidljivog razloga. Bolest je češća u žena nego u muškaraca. Pušenje, šećerna bolest, bolesti štitnjače ili upala zgloba mogu pogoršati tegobe. Dugotrajan rad za računalom, podizanje tereta ili pokreti stiskanja mogu biti odgovorni za nastanak tegoba. Postavljanje dijagnoze temelji se na tri osnovna znaka: poremećaju osjeta, pokretljivosti i slabljenju mišića šake.

Liječenje ovisi o uzroku nastanka, duljini trajanja i intenzitetu tegoba. Rizartroza je degenerativna promjena korijenskog zgloba palca.

Uzrok bolesti je trošenje hrskavice zgloba. Češće obolijevaju žene u poslijemenopauzalnoj dobi te osobe čija je šaka izložena radnim opterećenjima.

Rizartroza - Artroza šake (rizartritis)

Također, uzrok može biti i prijašnja ozljeda, ali i raznolika preopterećenja korijenskog zgloba šake u kućanstvu, zbog čega je bolest česta kod kućanica. Zglob boli na dodir i pri pokretima, deformira se i dovodi do znatnog poremećaja funkcije hvata šakom. Heberdenova artroza je bolest kod koje se pojavljuje otvrdnuće na krajnjim međučlanačkim prstima šake.

Učestalija je kod žena u poslijemenopauzi, rjeđa nakon ozljeda. Kod žena se nasljeđuje autosomalno dominantno. U ranoj fazi zglob može biti otečen, bolan, crven i topliji. S vremenom se razvija bezbolno otvrdnuće postaničnih strana zgloba koje su estetski, ali ne i funkcionalni nedostatak šaka. Boucharova artroza zahvaća srednje zglobove prstiju šaka. Kod žena je učestalija.

Bolovi u Zglobovima Prstiju Ruke > Uzrok i Le・enje | Prirodno&Zdravo

Zadebljanja su ravnomjerna oko cijeloga zgloba, bolovi su slabiji, a ta artroza ne dovodi do funkcionalnih poremećaja šaka. Stoga se dijagnoza postavlja na temelju: razgovora s bolesnikom koji opisuje tegobe i odgovara na ciljana pitanja kada, kako, gdje i pod kojim su se okolnostima pojavili bolovi, opisuje radno mjesto i svakodnevne akti vnosti.

U liječenju je najvažnije točna i pravodobna dijagnoza, te što raniji početak liječenja kako bi se sačuvali pokretljivost, oblik, stabilnost snaga i izdržljivost šake, tako važne za svakodnevnicu u životu čovjeka.

Liječenju se pristupa individualno, pazeći na vrstu bolesti i potrebe samog bolesnika, a provodi se na sljedeći način.

Bolesti zglobova sake

Izbjegavati sve pokrete, položaje i radnje koji izazivaju bol. Pri radnim aktivnostima i svakodnevnim poslovima pravilno držati tijelo i šake, a kod ponavljajućih pokreta šake činiti stanke tijekom kojih se preporučuje provoditi vježbe istezanja.

Na rubovima zglobne plohe se stvaraju koštani izdanci - osteofiti. Klinički znaci se ispoljavaju kao bol, koja je u početku prisutna u pokretu i pri opterećenju, a kako proces napreduje bol se javlja i u fazi mirovanja.

Vrlo čest simptom je ukočenost, ograničena pokretljivost, zvuk poput škripanja u zglobu poznatiji kao krepitacije. Napredovanjem bolesti javlja se i slabljenje okolne muskulature i ligamentarnog aparata što dodatno dovodi do destabilizacije i smanjene pokretljivosti zgloba.

Povremeno se može javiti i oticanje zgloba, kada se degenerativnom procesu pridru.