Debeli zglobovi na nogama

Ljudi koji imaju višak kilograma često imaju i otečene zglobove na nogama, a to se dešava iz dva razloga. Prije svega teret zbog prekomjerne kilaže može izazvati zadržavanje tečnosti u zglobovima, a osim toga zbog skladištenja hormona u masnom tkivu može se javiti hormonalna neravnoteža koja može izazvati oticanje zglobova na nogama. Pojedini lijekovi zbog svojih sastojaka mogu uzrokovati zadržavanje tečnosti u tijelu i oticanje nogu.

Lijekovi protiv visokog pritiska, antiupalni steroidni, pa čak i neki lijekovi protiv bolova mogu imati takav učinak. Ukoliko vam vene na nogama ne funkcionišu adekvatno to će uticati na pravilnu cirkulaciju krvi te će zbog toga dolaziti do oticanja zglobova na nogama. Usporen i nepravilan rad vena najčešće je uzrokovan prekomjernim sjedenjem i starenjem, a javlja se uglavnom kod osoba starijih od 50 godina i češće kod žena nego kod muškaraca.

Proširene vene na nogama: kako zaustaviti bol?

Debeli zglobovi na nogama

Artritis sa sobom nosi niz različitih stanja, a najčešći simptom su otekli zglobovi, bolovi, ukočenost zglobova i poteškoća kretanja. Ovakvi problemi učestaliji su kod starijih osoba i javljaju se u svim zglobovima, pa tako i na nagoma. Tokom drugog stanja tijelo žene prolazi kroz brojne promjene, a među njima se javlja i oticanje zglobova. Razlog tome su hormonalne promjene i dodatni pritisak na vene uzrokovan većom kilažom.

Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Domina Petric, Medical Doctor Follow. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Kosti i zglobovi 1. Kosti i zglobovi Domina Petrić 2. Mehanizam nastanka prijeloma i bazične traumatske sile Prijelom kosti je potpuni prekid kontinuiteta kosti nastao zbog djelovanja direktne ili indirektne sile.

GCS: Glasgow coma score 6.

Debeli zglobovi na nogama

Sigurni i nesigurni znakovi prijeloma Sigurni Nesigurni  patološki položaj uda uzrokovan dislokacijom ili angulacijom frakturnih ulomaka  patološka gibljivost uda  krepitacije zvučni i palpatorni fenomen koji se javlja tijekom ispitivanja patološke gibljivosti uda  bol u mirovanju  osjetljivost na palpaciju  hematom  ograničenja funkcije uda  otok Sigurni znakovi prijeloma ne moraju postojati kod nepotpunih vrsta prijeloma fisure, infrakcije Poznavanje biomehanike Pad s veće visine na stopalo: prijelom petne kosti Prvotna trauma kralježnice: ozljeda torakolumbalnog prijelaza Prometne nezgode, udarac u volan: prijelom prsne kosti 9.

Dijagnostika prijeloma uda Kirurške klasifikacije prijeloma Oblici prijeloma prema smjeru pomaka koštanog ulomka: Dislocatio ad axim je pomak u osovini. Dislocatio ad latus je pomak u stranu.

Dislocatio ad longitudinem je pomak u duljini. Dislocatio ad peripheriam je rotacijski pomak. Kombinacija navedenih oblika. Prema cjelovitosti kože prijelome dijelimo na zatvorene i otvorene.

O IV znači poluamputaciju ili amputaciju. Pravila i načela u zbrinjavanju ozljeda Kirurško pravilo liječenja ozljeda Böhlerova načela neoperacijskog liječenja prijeloma Treba operirati samo one ozljede koje se operirati moraju.