Lupus zglobovi

Mayer i B. Sažetak Sustavni eritemski lupus SLE kronična je autoimunosna bolest s afekcijom muskuloskeletnog sustava kao jednom od najčešćih manifestacija. Ultrazvuk visoke rezolucije UZ dokazao se kao korisno dijagnostičko sredstvo pri evaluaciji zglobnih i tetivnih promjena u većini upalnih reumatskih bolesti. Cilj je ove studije odrediti učestalost zahvaćanja zglobova i tetiva gležnja u bolesnika sa SLE-om koristeći se UZ-om te korelirati rezultate s fizikalnim pregledom, laboratorijskim nalazima i mjerama aktivnosti bolesti.

Prikazali smo preliminarne rezultate studije na prvih 10 od ukupno 60 bolesnika. Uključeno je 10 uzastopnih pacijenata sa SLE-om koji su istog dana podvrgnuti kliničkoj evaluaciji, laboratorijskom ispitivanju i ultrazvučnom pregledu. Ultrazvučno su obostrano pregledani talokruralni TC i suptalarni ST zglobovi, tetive gležnja, drugi i treći metakarpofalangealni MCP zglobovi, drugi i treći proksimalni interfalangealni PIP zglobovi, drugi i treći metatarzofalangealni MTP zglobovi te ručni zglobovi.

MEDIK - Ako imate ove simptome, proverite da nemate lupus

Ukupno je pregledano zglobova i tetiva. Najčešći patološki ultrazvučni nalaz bio je zglobni izljev, nešto rjeđe sinovijalna hipertrofija, dok je pozitivan PD signal rijetko bio prisutan.

ULTRAZVUČNA EVALUACIJA ZGLOBOVA I TETIVA GLEŽNJA U SUSTAVNOM ERITEMSKOM LUPUSU

Rezultati pokazuju veliku prevalenciju ultrazvučno verificiranih upalnih promjena zglobova u pacijenata sa SLE-om. Iznenađuje da su najčešće bili zahvaćeni zglobovi stopala i gležnja. Također, bitno je naglasiti da je velik broj asimptomatskih bolesnika imao patološki ultrazvučni nalaz zglobova gležnja. Ključne riječi Sistemski eritemski lupus — komplikacije ; Gležanjski zglob — dijagnostički slikovni prikaz ; Zglobne bolesti — dijagnostički slikovni prikaz, etiologija ; Sinovitis — dijagnostički slikovni prikaz, etiologija ; Tenosinovitis — dijagnostički slikovni prikaz, etiologija ; Metakarpofalangealni zglob — dijagnostički slikovni prikaz ; Metatarzofalangealni zglob — dijagnostički slikovni prikaz ; Ultrasonografija.

Često se javlja zahvatanje kože i sluznica i mogu se manifestovati se kao kožna ospa različitog izgleda, fotosenzitivnost kada izlaganje suncu izaziva ospu i ranice u unutrašnjosti nosa ili ustne duplje. Ponekad je prisutno pojačano opadanje kose alopecija i promena boje kože na šakama prilikom izlaganja hladnoći Rejnoov fenomen kada najpre koža najpre pobeli, pomodri i na kraju porcrveni.

Mogu se javiti otečeni i ukočeni zglobovi, bol u mišićima, malokrvnost, pojava modrica, glavobolja, epileptički napadi i bolovi u grudima. Zahvaćenost bubrega je u određenom stepenu prisutna kod većine dece sa SEL i glavni je faktor koji određuje dugoročni ishod bolesti. Najčešći simptomi upale bubrega su visok krvni pritisak, prisustvo krvi i povećana količina belančevina u mokraći i otoci naročito stopala, nogu i očnih kapaka.

Simptomi SEL mogu široko da variraju od bolesnika do bolesnika. Kombinacija simptoma i znakova bolesti može da bude različita kod svakog deteta.

Lupus zglobovi

Svi prethodno opisani simptomi se mogu javiti ili na početku SEL, ili u bilo kom trenutku tokom bolesti. Redovno uzimanje propisanih lekova je bitno za kontrolu simptoma SELa. Ipak, bolest kod dece ima ozbiljniji tok u odnosu na odrasle bolesnike. Deca češće imaju upalu bubrega i centralnog nervnog sistema u odnosu na odrasle bolesnike. Dijagnoza SEL se zasniva na kombinaciji subjektivnih simptoma poput bola, objektivnih znakova kao groznica i rezultata laboratorijskih testova krvi i urina, uz prethodno isključenje drugih bolesti.

Lupus zglobovi

Da bi se postavila pravilna dijagnoza SEL, bolesnik mora da ima najmanje 4 od 11 kriterijuma u bilo kom trenutku od početka bolesti. Iskusni lekari mogu da postave dijagnozu SEL i kada je prisutno manje od 4 kriterijuma.

Fotosenzitivnost To je prekomerna kožna reakcija na sunčevu svetlost. Do promena obično dolazi samo na koži koja je izložena suncu, dok je koža prekrivena odećom pošteđena.

Lupus zglobovi

Diskoidni lupus To je perutava, izdignuta ospa u obliku novčića .